مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای انگیزشی دانش آموزان 80 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای انگیزشی دانش آموزان 80 صفحه|42083440|فصل دوم پایان نامه باورهای انگیزشی دانش آموزان,مبانی نظری باورهای انگیزشی دانش آموزان,پیشینه تحقیق باورهای انگیزشی دانش آموزان,پیشینه پژوهش باورهای انگیزشی دانش آموزان,پیشینه نظری باورهای انگیزشی دانش آموزان,ادبیات نظری باورهای انگیزشی دانش آموزان,چارچوب نظری باورهای انگیزشی دانش آموزان
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای انگیزشی دانش آموزان 80 صفحه هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .


این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای انگیزشی دانش آموزان قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات80حجم129/193 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای انگیزشی دانش آموزان قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری باورهای انگیزشی دانش آموزان تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق باورهای انگیزشی دانش آموزان در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

باورهای انگیزشی دانش آموزان در میزان یادگیری و استفاده از راهبردهای شناختی و یادگیری خود نظم دهی تاثیر بسیار دارد و از عوامل تعیین کننده موفقیت تحصیلی به شمار می آید(موسوی نژاد، 1376).
پینتریج و دی گروت (1990) چارچوب نظری برای انگیزش دانش آموز را از یک مدل عمومی انگیزشی به نام انتظار- ارزش استخراج کرده اند. این مدل نشان می دهد که سه مولفه انگیزشی در حیطه تحصیلی وجود دارد که عبارت است از:
الف) مولفه انتظار (خودکارآمدی): عقاید دانش آموزان درباره توانایی انجام یک تکلیف.
ب) مولفه ارزش (ارزش گذاری درونی): عقاید و اهداف دانش آموزان درباره اهمیت و جذابیت یک تکلیف.
ج) مولفه عاطفه (اضطراب امتحان): واکنش های هیجانی دانش آموزان نسبت به یک تکلیف.

مولفه انتظار: با مفاهیمی همانند کفایت ادراک شده، خودکارآمدی، سبک های اسنادی و عقاید کنترل در ارتباط است. مولفه انتظار اساساً این عقیده دانش آموزان را در برمی گیرد که آیا آن ها قادرند تکلیفی را انجام دهند یا خیر و یا این اعتقاد دانش آموزان را در برمی گیرد که آن ها مسئول اعمال خویش هستند. از این نظر مولفه انتظار در ارتباط با پاسخ دانش آموز به این سوال است که «آیا من می-توانم این تکلیف را انجام دهم؟» جنبه های مختلف مولفه انتظار با فراشناخت دانش آموزان، استفاده از راهبردهای شناختی و مقدار تلاش آن ها مرتبط است.
در کل، تحقیقات نشان می دهند دانش آموزانی که معتقدند می توانند در فعالیت های فراشناختی بیشتری درگیر شوند و از راهبردهای شناختی بیشتری استفاده کنند بیشتر احتمال دارد که در یک تکلیف پابرجا باشند تا دانش آموزانی که اعتقاد دارند که نمی توانند تکلیف خاصی را انجام دهند (حسینی رامشه، 1379).


فهرست مطالب

تعریف نظری باورهای انگیزشیتعریف عملیاتی باورهای انگیزشیفصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش باورهای انگیزشی

بخش اول: مبانی نظری 21
2-2-7- باورهای انگیزشی 21
2-2-7-1- تعریف انگیزه و انگیزش 21
2-2-7-2- انگیزش درونی و بیرونی 23
2-2-7-3- باورهای انگیزشی 25
2-2-7-4- اجزاء باورهای انگیزشی 29
2-2-7-4-1-خودکارآمدی: 29
2-2-7-4-2- شکلگیری باورهای خودکارآمدی 30
2-2-7-4-3- خودکارآمدی و انتظارات پیامد 32
2-2-7-4-4- خودکارآمدی در موقعیتهای تحصیلی 32
2-2-7-4-5- ارزشگذاری درونی تکلیف 35
2-2-7-4-6- اضطراب امتحان 37
2-2-8- رویکردهای مختلف انگیزشی 42
2-2-8-1- رویکرد رفتاری 42
2-2-8-2- رویکرد شناختی 44
2-2-8-3- رویکرد انسانگرایی 46
2-2-8-4- رویکرد اجتماعی – فرهنگی 48
2-2-8-5- رویکرد انتظار ضرب در ارزش 49
2-2-8-6- رویکرد شناختی – اجتماعی 49
2-2-9- رابطه خودتنظیمی و انگیزش 51

2-5- پيشينه تحقيقاتي
2-5-1- پيشينه داخلی
2-5-2- پيشينه خارجی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"