پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها

پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها|42079323|پولشویی در بانکها,پولشویی در بانکداری الکترونیک,پولشویی در نظام بانکی ایران,مبارزه با پولشویی در بانک ها,روشهای پولشویی در سیستم بانکی,پولشویی الکترونیکی در نظام بانکی,مقابله با پولشویی در سیستم بانکی,پروپوزال مقابله با پولشویی در سیستم بانکی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها

هدف از این پروپوزال بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات50
حجم166/394 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

این پروپوزال در مورد مبارزه با پولشویی و با عنوان روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانک صادرات می باشد.از نظر گردآوری داده یک تحقیق توصیفی غیر آزمایشی است.

تحقیق حاضر با توجه به نتیجه کمی آن یک تحقیق پیمایشی است چرا که به بررسی راههای مبارزه با پولشویی در بانک صادرات می پردازد.همچنین از نظر هدف،از نوع تحقیق کاربردی است، زیرا نتایج آن برای آگاهی مدیران وکارمندان و همچنین مشتریان از روشهای مبارزه با پولشویی کاربرد دارد.از نظر مکانی از نوع تحقیقات میدانی است. زیرا داده های تحقیق با حضور درجامعه و با نمونه آماری و با استفاده از ابزارهای مصاحبه و پرسش نامه گردآوری می شود.روش مطالعه دراین تحقیق از نوع مطالعه موردی می باشد چرا که منحصرا از طریق پرسش نامه گرد آوری می شود ومنحصرا در بانک صادرات این تحقیق صورت گرفته است.

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول کلیات تحقیق
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 5
1-3-اهمیت وضرورت انجام تحقیق 6
1-4-جنبه جدید بودن ونوآوری تحقیق 7
1-5-اهداف تحقیق 8
1-5-1-هدف کلی 8
1-5-2- اهداف ویژه: 8
1-5-3-اهداف کاربردی: 8
1-6-فرضیه های تحقیق 9
1-6-1-فرضیه اصلی : 9
1-6-2-فزضیه های فرعی: 9
1-7-روش تحقیق 9
1-8-قلمرو مکانی وزمانی تحقیق 10
1-9-روش نمونه گیری 10
1-10-ابزار گردآوری داده ها 11
1-11-تعريف واژه‏ها 11

روش شناسی تحقیق
3-1-مقدمه 123
3-2-قلمرو تحقيق 124
3-2-1-قلمرو موضوعی تحقیق 124
3-2-2-قلمرو مکانی و زمانی تحقیق 124
3-3-روش نمونه گیری 124
3-4-تعیین حجم نمونه 125
3-5-ابزار گردآوری داده ها 126
3-6-بررسی پایایی 126
3-7-رابطه بین سوالات پرسش نامه و فرضیات تحقیق 128
3-8-تعيين روايي 130
3-9-روش تحقیق 130
3-9-1آزمون کلموگروف- اسمیرنوف 131
3-9-2ضریب همبستگی اسپیرمن 132
3-9-3 ضریب همبستگی پیرسون 133
3-9-4 رگرسیون خطی 134
3-9-5 آزمون فریدمن 137


منابع


"