پروپوزال ارائه مدلی جهت بررسی و اندازه گیری میزان رواج فساد و درجه سلامت سازمان

پروپوزال ارائه مدلی جهت بررسی و اندازه گیری میزان رواج فساد و درجه سلامت سازمان|42077372|مولفه های فساد اداری,فساد اداری در شهرداریها,آسیب شناسی فساد اداری در ایران,عوامل موثر بر فساد اداری,عوامل موثر بر کاهش فساد اداری,شاخص های اختصاصی سلامت اداری,عوامل سازمانی و مدیریتی موثر بر فساد اداری,بررسی مدل سنجش سلامت و فساد اداری در شهرداری تهران,پروپوزال فساد اداری,مدل سنجش سلامت و فساد اداری شهرداری تهران
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پروپوزال ارائه مدلی جهت بررسی و اندازه گیری میزان رواج فساد و درجه سلامت سازمان هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .


هدف از این پژوهش ارائه مدلی جهت بررسی و اندازه گیری میزان رواج فساد و درجه سلامت سازمان در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه‌ی 7 تهران می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات78حجم364/199 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

این پروپوزال در خصوص فساد اداری می باشد.و در آن به بررسی مدل سنجش سلامت و فساد اداری در شهرداری تهران می پردازیم.


در این تحقیق به وضعیت سلامت جامع شهرداری تهران، پرداخته شد. به منظور تحقیق در زمینه‌ی سلامتِ این سازمان از مدلی با دو بعد سلامت اداری که دارای 5 مؤلفه، و فساد اداری که دارای 6 مؤلفه است؛ استفاده گردیده و مورد تحلیل قرار گرفتند؛ با این هدف که نمره‌ی سلامت و فساد اداری به عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین اقدامات در جهت مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری، به دست آید. معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه‌ی 7 تهران به عنوان جامعه‌ی هدف در نظر گرفته شد و گروه‌بندی ویژه‌ای با توجه به مدل انتخابی پژوهش‌گر و روش ویژه‌ی سنجش نمره‌ی سلامت و فساد اداری به شرح زیر صورت پذیرفت.

گروه‌های مورد پرسش در این تحقیق مشتمل بر کارکنان شهرداری، خبرگان آشنا به امور شهرداری، ارباب‌رجوعان به شهرداری که به نحوی از شهرداری خدمت دریافت نموده‌اند و شهروندان تهرانی به عنوان مهم‌ترین مخاطبان این سازمان بزرگ که حتی در صورت عدم مراجعه به این سازمان باز هم از اقدامات آن تأثیر مستقیم می‌گیرند؛ است. از آن‌جا که محقق توان تمام‌شماری در هیچ کدام از گروه‌های مورد پرسش را نداشته با در نظر گرفتن اصول حاکم بر علم آمار و نمونه‌گیری، در گروه کارمندان 200 نمونه، در گروه خبرگان 25 نمونه، در گروه ارباب‌رجوع 150 نمونه و در نهایت در گروه شهروندان 390 نمونه را انتخاب و مورد پرسش قرار داد.


فهرست مطالب
چکیده:د‌
فصل اول: 1
1-1-مقدمه:2
1-2-مسأله‌ی اصلی تحقیق:4
1-3-بیان مسأله:4
1-4-ضرورت تحقیق:5
1-5-اهداف تحقیق:16
1-5-1- هدف اصلی:16
1-5-2- اهداف فرعی:16
1-6-روش انجام تحقیق:17
پیاز فرایند پژوهش:18
1-7-فرضیه‌های تحقیق:19
1-8-جامعه‌ی آماری:19
1-9-تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی طرح:20


3-2- روش تحقیق
3-3- جامعه‌ی مورد مطالعه
3-4- نمونه‌ی آماری و روش نمونه‌گیری
3-5- روش‌های گردآوری اطلاعات
3-5-1- مطالعات کتابخانه‌ای
3-5-2- مطالعات میدانی
3-5-3- طیف لیکرت
3-5-4- دو گزینه‌ای
3-6- پایایی و روایی ابزار
3-6-1- پایایی

بررسی پایایی متغیرهای فساد

3-6-2- روایی
3-6-2-1- روایی سازه
3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزيه و تحليل واريانس فريدمن آزمون جنبی
آزمون Uمان- ‌ویتنی
آزمون کروسکال-والیس
3-8- جمع‌بندی و نتیجه‌گیر

فهرست منابع


"