مقاله کارشناسی ارشد حسابداری با عنوان بودجه بندی بر مبنای فعالیت + پاورپوینت ( 49 اسلاید )

مقاله کارشناسی ارشد حسابداری با عنوان بودجه بندی بر مبنای فعالیت + پاورپوینت ( 49 اسلاید )|42030460|تعادل مالی و تعادل عملیاتی,هزینه یابی برمبنای فعالیت,بودجه ریزی برمبنای فعالیت,برنامه ریزی و بودجه ریزی برمبنای فعالیت,تعادل مالی و تعادل عملیاتی,دانلود مقاله کارشناسی ارشد حسابداری
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مقاله کارشناسی ارشد حسابداری با عنوان بودجه بندی بر مبنای فعالیت + پاورپوینت ( 49 اسلاید ) هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .


دانلود مقاله بودجه بندی بر مبنای فعالیت


مشخصات فایل
تعداد صفحات16حجم5/46 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود مقاله کارشناسی ارشد حسابداری با عنوان بودجه بندی بر مبنای فعالیت + پاورپوینت ( 49 اسلاید ) چكیده:یكی از روشهای بودجه ریزی برای تقویت ، ( ABB ) بودجه ریزی برمبنای فعالیت صحت پیش بینی های مالی و افزایش درك مالی مدیریت است. این سیستم ضمن در نظر گرفتن محصولات و خدمات، فعالیتهای مرتبط با آنها را شناسایی كرده و پسرا ABB از آن، منابع لازم برای این فعالیتها را تخمین م یزند. به زبان ساده، سیستم دانست. برای پیش بینی منابع لازم و تخصیص هزین ههای مربوطه، مسیر ABB در سیستم را طی می كنیم . این گونه ساده سازی در عمل كارساز نبوده ABC از پایین به بالای و عموماً از دقت برآورد می كاهد . علّت این نارسایی را بایستی در تفاوتهای اساسی جستجو كرد . حداقل چهار عامل برای این نارسایی ABC و ABB بین سیستمهای برشمرده می شود؛ در این مقاله ضمن طرح عوامل چهارگانه فوق، به بررسی تفاوتهای موجود درخواهیم پرداخت. سپس یكی از رویكردهای نوین در ABC و ABB سیستمهای بودجه ریزی برمبنای فعالیت، تحت عنوان "برنامه ریزی و بودجه ریزی برمبنای كه توسط كنسرسیوم شركتهای پیشرفته بین المللی طراحی " ( ABPB ) فعالیت شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم . ساز و كار این رویكرد به وسیله مدلی با عنوان "مدل حلقه بسته " تشریح خواهد گشت. واژگان كلیدی:تعادل مالی و تعادل عملیاتیهزینه یابی برمبنای فعالیت ( ABC )بودجه ریزی برمبنای فعالیت ( ABB )برنامه ریزی و بودجه ریزی برمبنای فعالیت ( ABPB ) مقدمه امروزه بسیاری از مدیران تمایل دارند كه فرآیند بودجه بندی را از خروجی ها آغاز نمایند. در بودجه بندی سنتی، بودجه بصورت بسیار تفصیلی تهیه می گردید كه این امر موجبات دقت و صحت را فراهم می نمود، لیکن اکثر مفروضات این سیستم سئوال برانگیز بودند.بسیاری از موارد تكراری در سیاستهای داخلی و ساختارهای سازمانی، ممكن است این طریقه بودجه ریزی را به یك طرح اید ه آل غیر واقعی مبدل نماید. یكی از ضعفهای اساسی رویكرد سنتی، عدم تناسب سطح فعالیت و بودجه اختصاص داده شده به هر واحد بو د.رویكرد نوینی كه امروزه جایگزین شیوه های قدیمی بودجه بندی گردیده، رویكرد بودجه بندی برمبنای فعالیت می باشد.دراین رویكرد، منابع به تناسب حجم فعالیت به واحدهای سازمانی اختصاص می یابد.این رویکرد برخلاف بودجه بندی سنتی كه تناسب بین تخصیص منابع و حجم فعالیت را رعایت نمی نمود، منابع سازمان را برمبنای فعالیت به هر واحد اختصاص می دهد . فهرست مطالبچكیده: 3واژگان كلیدی: 3مقدمه 3تاریخچه 4مفاهیم بودجه بندی بر مبنای فعالیت ABB 4معرفی بودجه بندی بر مبنای فعالیت ABB 5فرایند کلی تنظیم بودجه بندی بر مبنای فعالیت ABB 6ویژگی های بودجه بندی بر مبنای فعالیت ABB 6تمرکز بودجه بندی بر مبنای فعالیت ABB 7اهداف بودجه بندی بر مبنای فعالیت ABB 8ارتباط بودجه بندی بر مبنای فعالیت ABB و هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC 9مقایسه بودجه بندی بر مبنای فعالیت و بودجه بندی سنتی 9ABPB به عنوان رویكردی نوین در بودجه بندی برمبنای فعالیت 11حلقه عملیاتی مدل ABPB 12حلقه مالی مدل ABPB 13نتیجه گیری 15منابع : 16
"