پرسشنامه استاندارد سبک¬های مدیریت تعارض

پرسشنامه استاندارد سبک¬های مدیریت تعارض|41017136|پرسشنامه استاندارد سبک¬های مدیریت تعارض, استاندارد سبک¬های مدیریت تعارض
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پرسشنامه استاندارد سبک¬های مدیریت تعارض هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

پرسشنامه استاندارد سبک­های مدیریت تعارض

پرسش نامه سبک های تعارض که به وسیله پوتنام و ویلسون طراحی شده است. این پرسش نامه در کتاب رفتار سازمانی رابینز (1991، به نقل از مقیمی،1385) آورده شده است و پنج شیوه مدیریت تعارض را که شامل اجتناب ، تطبیق یا سازش، همکاری مصالحه و رقابت است در درون سه راهبرد کنترل، عدم مقابله و راه حل گرایی مورد سنجش قرار می دهد. این پرسش نامه شامل 30 سوال 7 گزینه ای که به شکل لیکرت طراحی و از 1 تا 7 امتیاز بندی شده است.

این سه استراتژی به شماره گویه های پرسش نامه در جدول 3-3 زیر آمده است: