شبیه سازی شکل دهی فرآیند کشش عمیق مخروطی هیدرومک

شبیه سازی شکل دهی فرآیند کشش عمیق مخروطی هیدرومک|41015684|کشش عمیق هیدرومکانیکی,آباکوس,شبیه سازی در آباکوس,شبیه سازی کشش عمیق,آنالیز کشش عمیق,تحلیل کشش عمیق,hydro mechanical,deep drawing,abaqus
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان شبیه سازی شکل دهی فرآیند کشش عمیق مخروطی هیدرومک هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

روشهای هیدروفرمینگ ورقهای فلزی در سالهای اخیر به طور گسترده ای برای شكل دهی قطعات در صنعت مورد توجه قرار گرفته اند. در این فرآیندها محیط مایع به روشهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و در نتیجه فرآیندهای مختلفی تحت عنوان روشهای هیدروفرمینگ ورق مطرح شده است كه از آن جمله می توان فرآیندهای كشش عمیق هیدروفرمینگ، كشش عمیق هیدرومكانیكی، كشش عمیق هیدرودینامیكی و ...را نام برد.

توزیع ضخامت یكی از پارامترهای مهم در شكل دهی ورق به روش هیدروفرمینگ می باشد. توزیع ضخامت نامناسب در پایان فرآیند موجب تولید قطعه نامطلوب می شود. در این پژوهش شبیه سازی فرآیند كشش عمیق هیدرومكانیكی ورق فولادی ارائه شده است. در ادامه ضمن مقایسه نتایج روشهای تجربی و عددی، نشان داده كه توزیع ضخامت در دو روش مطابقت قابل قبولی دارند. به علاوه در این مقاله اثرات پارامترهای هندسی فرآیند كشش عمیق هیدرومكانیكی بر روی توزیع ضخامت بررسی شده است. در پایان این نتیجه حاصل شد كه با افزایش ضریب اصطكاك بین ورق با سنبه نازك شدگی حداكثر كاهش یافته و با افزایش ضریب اصطكاك بین ورق با ماتریس و ورقگیر نازك شدگی حداكثر افزایش می یابد. همچنین با افزایش شعاع گوشه سنبه و ماتریس، نازك شدگی حداكثر كاهش می یابد و نیز با افزایش فاصله بین ماتریس و ورقگیر بیشینه نیروی سنبه افزایش می یابد.