تجزیه تغییرات رقابتی در بازار برق هلند با استفاده از شاخص تغذیه باقی­مانده

تجزیه تغییرات رقابتی در بازار برق هلند با استفاده از شاخص تغذیه باقی­مانده|41014760|Electricity market,Competition,Regulation,Residual supply index
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تجزیه تغییرات رقابتی در بازار برق هلند با استفاده از شاخص تغذیه باقی­مانده هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

Decomposing changes in competition in the Dutch electricity market through the residual supply indexAbstract

We propose to assess the influence of a number of events on the degree of competition in the Dutch electricity
wholesale market over the period 2006–2011 through a decomposition method based on the residual
supply index. We distinguish regulatory market-integration events firm-level events and changes in the
level of residual demand. We conclude that market-integration measures to improve competition have
been effective but that changes in residual demand appear to have been equally important. Firm-level events
have only had a minor impact on the intensity of competition

تجزیه تغییرات رقابتی در بازار برق هلند با استفاده از شاخص تغذیه باقی­مانده

چکیده

ارزیابی تاثیر تعدادی از رویدادها بصورت رقابتی در بازار برق عمده فروشی هلند در دوره زمانی 2006-2011 را با استفاده از یک روش تجزیه براساس شاخص تغذیه باقی­مانده ارائه می­کنیم. رویدادهای ادغام بازار نظارتی، رویدادها سطح-شرکت، و تغییرات در سطح تقاضای باقی مانده را تشخیص می­دهیم. نتیجه می­گیریم که معیارهای اتصال بازار به­منظور بهبود رقابت موثر بوده است، اما آن تغییرات در تقاضای باقی­مانده به همان اندازه مهم باقی مانده است. رویدادهای سطح-شرکت تنها اثر جزئی بر شدت رقابت داشته است.

.