پایان نامه جانشین های مجازات حبس

پایان نامه جانشین های مجازات حبس|41014535|جانشین های مجازات حبس,مجازات,حبس,جایگزین
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پایان نامه جانشین های مجازات حبس هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فهرست مطالب

عنـوان صفحه

مقدمه 1

فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها 3

فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین 5

فصل سوم : فواید عدم توسل به زندان 8

فصل چهارم : جانشین‌های مجازات 9

فصل پنجم : سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان 13

فصل ششم : راهكارهای تحدید مجازات زندان 14

فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین 16

فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین 18

فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین 26

باب اول : مواد عمومی 26باب دوم : مجازاتهای اجتماعی 29بخش نخست : دورة مراقبت 29بخش دوم : خدمات عمومی 31بخش سوم : جزای نقدی روزانه 33بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی 35باب سوم : مواد متفرقه 38

فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر كشورها و ایران 40

فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه 42

نتیجه گیری 83

منابع و مآخذ