پست و تجهیزات آن(اصول کار ترانس و ...)

پست و تجهیزات آن(اصول کار ترانس و ...)|41013581|پست و تجهیزات آن
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پست و تجهیزات آن(اصول کار ترانس و ...) هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

پست و تجهیزات آن

پست محلی است که تجهیزات انتقال انرژی درآن نصب وتبدیل ولتاژ انجام می شودوبا استفاده از کلید ها امکان انجام مانورفراهم می شود درواقع کاراصلی پست مبدل ولتاژ یاعمل سویچینگ بوده که دربسیاری از پستها ترکیب دوحالت فوق دیده می شود .
در خطوط انتقال DC چون تلفات ناشی از افت ولتاژ ندارد وتلفات توان انتقالی بسیار پایین بوده ودر پایداری شبکه قدرت نقش مهمّی دارند لذا اخیرا ُ این پستها مورد توجه قراردارند ازاین پستها بیشتردر ولتاژهای بالا (800 کیلو ولت وبالاتر) و در خطوط طولانی به علت پایین بودن تلفات انتقال استفاده می شود.
درشبکه های انتقال DC درصورت استفاده ازنول زمین می توان انرژی الکتریکی دا توسط یک سیم به مصرف کننده انتقال داد.


انواع پست:
پستها را می توان ازنظر نوع وظیفه هدف محل نصب نوع عایقی به انواع مختلفی تقسیم کرد.

براساس نوع وظیفه وهدف ساخت:پستهای افزاینده پستهای انتقال انرژی پستهای سویچینگ و کاهنده فوق توزیع .ـــ براساس نوع عایقی:پستها با عایق هوا پستها با عایق گازی که دارای مزایای زیراست :

پایین بودن مرکز ثقل تجهیزات در نتیجه مقاوم بودن در مقابله زلزله کاهش حجم ضریب ایمنی بسیار بالا باتوجه به اینکه همهً قسمت های برق دار و کنتاکت ها در محفظهً گازSF6 امکان آتش سوزی ندارد پایین بودن هزینهً نگهداری باتوجه به نیاز تعمیرات کم تر استفاده درمناطق بسیار آلوده و مرطوب و مرتفع.

معایب پستها با عایق گازی:

گرانی سیستم و گرانی گاز SF6 نیاز به تخصص خاص برای نصب و تعمیرات مشکلات حمل و نقل وآب بندی سیستم.ـــ بر اساس نوع محل نصب تجهیزات : نصب تجهیزات در فضای باز نصب تجهیزات در فضای سرپوشیده .معمولاُ پستها را از 33 کیلو ولت به بالا به صورت فضای باز ساخته وپستهای عایق گازی راچون فضای کمی دارندسرپوشیده خواهند ساخت.اجزاع تشکیل دهنده پست :پستهای فشار قوی از تجهیزات و قسمتهای زیر تشکیل می شود :ترانس قدرت ترانس زمین و مصرف داخلی سویچگر جبران کنندهای تون راکتیو تاً سیسات جانبی الکتریکی

ساختمان کنترل سایر تاًسیسات ساختمانی.

ترانس زمین:

از این ترانس در جاهایی که نقطهً اتصال زمین (نوترال) در دسترس نمی باشد که برای ایجاد نقطهً نوترال از ترانس زمین استفاده می شود. نوع اتصال در این ترانس به صورت زیکزاک Zn است. این ترانس دارای سه سیم پیچ می باشد که سیم پیچ هر فاز به دو قسمت مساوی تقسیم می شود و انتهای نصف سیم پیچ ستون اوٌل با نصف سیم پیچ ستون دوٌم در جهت عکس سری می باشد.این متن برگرفته از سایت مهندسی برق قدرت و شبکه های انتقال و توزیع مهندس هادی حداد خوزانی می باشد

ـ ترانس مصرف داخلی:از ترانس مصرف داخلی برای تغذیه مصارف داخلی پست استفاده می شود . تغذیه ترانس مصرف داخلی شامل قسمتهای زیر است:

تغذیه موتورپمپ تپ چنجر تغذیه بریکرهای Kv20 تغذیه فن و سیستم خنک کننده شارژ باتری ها مصارف روشنایی تهویه ها. نوع اتصال سیم پیچ ها به صورت مثلث – ستاره با ویکتورکروپ نوع اتصال بندی) DYn11 می باشد .

ـ سویچگر :تشکیل شده از مجموعه ای از تجهیزات که فیدرهای مختلف را به باسبار و یا باسبار ها را در نقاط مختلف به یکدیگر با ولتاژ معینی ارتباط می دهند .در پستهای مبدل ولتاژ ممکن است از دو یا سه سویچگر با ولتاژهای مختلف استفاده شود .ـ تجهیزات سویچگر:باسبار:که خود تشکیل شده از مقره ها کلمپها اتصالات وهادیهای باسبار که به شکل سیم یا لولهًً توخالی و غیره است .بریکر سکسیونر ترانسفورماتورهای اندازه گیری وحفاظتی تجهیزات مربوت به سیستم ارتباطی وسایل کوپلاژ مخابراتی(که شامل : موج گیر خازن کوپلاژ دستگاه تطبیق امپدانس است ) برقگیر: که برای حفاظت در برابر اضافه ولتاژ و برخورد صاعقه به خطوط است که در انواع میله ای لوله ای آرماتور جرقه ای و مقاوتهای غیرخطی است .ـ جبران کنندههای توان راکتیو:جبران کننده ها شامل خازن وراکتورهای موازی می باشندکه به صورت اتصال ستاره در مدار قرار دارند و نیاز به فیدر جهت اتصال به باسبار می باشند که گاهی اوقات راکتورها در انتهای خطوط انتقال نیز نصب می شوند.

ـــ انواع راکتور ازنظر شکل عایقی :راکتور با عایق بندی هوا راکتور با عایق بندی روغنی .ـــ انواع نصب راکتور سری :راکتورسری با ژنراتور راکتورسری باباسبار راکتورسری با فیدرهای خروجی راکتورسری بافیدرهای خروجی به صورت گروهی. ـ ساختمان کنترل:کلیهً ستگاه های اندازه گیری پارامترها وسایل حفاظت وکنترل تجهیزات ازطریق کابلها از محوطهً بیرونی پست به داخل ساختمان کنترل ارتباط می یابد همچنین سیستمهای تغذیه جریان متناوب ومستقیم (AC DC) در داخل ساختمان کنترل قراردارند این ساختمان اداری تاًسیسات مورد نیاز جهت کار اپراتور می باشد که قسمت های زیر را دارا می باشد :
اتاق فرمان فیدر خانه باطری خانه اتاق سیستم های توضیع برق (AC DC) اتاق ارتباطات دفتر انبار و ..

ـ باطری خانه:جهت تامین برقDC برای مصارف تغذیه رله های حفاظتی موتورهای شارژ فنر و... مکانیزم های فرمان و روشنایی اضطراری و... نیاز به باطری خانه دارند که در اطاقکی تعدادی باطری با هم سری می شوند و دردو مجموعه معمولاً 48 و110ولتی قرارمی گیرد وهرمجموعه با یک دستگاه باطری شارژ کوپل می شوند .اصول کار ترانس فورماتور :
1-تعریف ترانس فورماتور:ترانس فورماتور از دو قسمت اصلی هسته و دو یا چند قسمت سیم پیچ که روی هسته پیچیده می شود تشکیل می شود ترانس فورماتور یک دستگاه الکتریکی است که در اثرالقای مغناطیسی بین سیم پیچ ها انرژی الکتریکی را ازمدارسیم پیچ اولیه به ثانویه انتقال می دهد بطوری که در نوع انرژی و مقدار آن تغییر حاصل نمی شود ولی ولتاژ و جریان تغییر می کند بنابراین باصرف نظراز تلفات ترانس داریم :
P1=P2 --- V1 I1 = V2 I2= V1/V2 = I2/I1 = N1/N2که اصول کار ترانس فورماتور براساس القای متقابل سیم پیچ ها است .