پاورپوینت گیاه شناسی

پاورپوینت گیاه شناسی|41010369|پاورپوینت گیاه شناسی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پاورپوینت گیاه شناسی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

ذخایر غذائى

رشد مجدد در گرامینه‌ها

عدس Lentil

خواص داروئی:

بقولات

گیاه‌شناسى شبدر مصرى

شرایط اقلیمى و خاکى شبدر مصرى

گیاه‌شناسى یونجه

داشت

علف‌هاى هرز در یونجه

تناوب در یونجه

ارقام مهم یونجه

شبدر قرمز

شرایط اقلیمى و خاکى شبدر قرمز

برداشت شبدر قرمز

اسپرس

شرایط اقلیمى و خاکى اسپرس

کاشت اسپرس

ارقام مهم اسپرس

شبدر شیرین

گیاه‌شناسى شبدر شیرین

شرایط اقلیمى و خاکى شبدر شیرین

برداشت شبدر شیرین

شبدر سفید

گیاه‌شناسى شبدر سفید

شرایط اقلیمى و خاکى شبدر سفید

کاشت شبدر سفید

همزیستى بقولات با ریزوبیوم

گروه‌هاى غیراختصاصى تلقیح

نژادهاى ریزوبیوم

تلقیح:

بقاء ریزوبیوم‌ها در خاک

بقاء ریزوبیوم‌ها در خاک

موجودات زنده مولد گره Nodulating )مولد غده(

موجودات مولد غده بر روى برگ

تشکیل غده

نخود فرنگی

گل و میوه نخود فرنگی

انواع نخود فرنگی

کاشت نخود فرنگی

آفات نخودفرنگی

مباحث مرتبط با عنوان

گل و میوه نخود فرنگی

اصل و قدمت نخود فرنگی

آب و هوایی که نخود فرنگی در آن بهتر رشد می‌کند

انواع نخود فرنگی

خاک مطلوب نخود فرنگی

کود مورد استفاده در نخود فرنگی

کاشت نخود فرنگی

آفات نخودفرنگی

شرح گیاه

نیاز اکولوژیکی

آماده سازی خاک

تاریخ و فواصل کاشت

کاشت لوبیای آمریکایی

برداشت محصول

اصل و قدمت گیاه

آفات و بیماریهای لوبیای آمریکایی