بررسی عملكرد سایت بازار بیز در جذب مشتریان

بررسی عملكرد سایت بازار بیز در جذب مشتریان|41009509|بررسی عملكرد سایت بازار بیز در جذب مشتریان
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی عملكرد سایت بازار بیز در جذب مشتریان هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

مقدمه 1

فصل اول- طرح تحقیق 2

عنوان كامل پژوهش 3

هدف پژوهش 3

بیان مسئله 3

اهمیت مساله (نظری –عملی) 3

سوال (ها) یا فرضیه‌ها (های) پژوهش 4

تعریف علمی‌و متغیرهای مورد بررس 4

مشخص كردن مقیاس اندازه گیری متغیرها 5

مشخص كردن نقش متغیرها (باز خور) 5

طرح پژوهش 5

جامعه و گروه نمونه مورد بررسی 5

روش نمونه برداری 5

ابزارگر آوری داده‌ها 6

روش گرد آوری داده‌ها 6

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 6

فصل دوم- ادبیات تحقیق 7

تعریف تجارت الكترونیكی (E Business) 8

سیستم‌های اطلاعاتی ارتباطات الكترونیكی (ECS) 10

مفاهیم BPR برای تجارت الكترونیكی 13

زمینه‌های BPR برای تجارت الكترونیكی 15

CRM و بازاریابی الكترونیكی 17

چرا به CRM نیاز است؟ 18

سازگاری ERP با تجارت الكترونیكی 19

كاربردهای ERP 22

یكپارچه سازی سیستم‌های نرم افزاری معروف به EAI 23

ارتباط مدیریت حلقه تامین (SCM) با تجارت الكترونیكی 25

یكپارچگی اطلاعات الكترونیكی 26

هم زمانی الكترونیكی 26

همكاری جریان كار الكترونیكی 26

مدلهای جدید تجاری 26

استفاده از فن آوری اطلاعات IT در حلقه تامین 27

تبلیغات بازاریابی از طریق اینترنت 27

تشخیص مشتریهای بالقوه 28

تشخیص نیاز مشتریهای بالقوه 29

جمع آوری اطلاعات نیاز مشتری با استفاده از اینترنت 30

جمع آوری اطلاعات نیاز مشتری با استفاده از فروشگاه الكترونیكی 30

اطلاعات رسانی به مشتری‌های بالقوه 30

فرایند فروش 32

جمع آوری سفارش 32

دریافت پول 33

دریافت پول در فروشگاههای الكترونیكی 33

دریافت پول از طریق كارتهای اعتباری 34

توزیع محصول 34

مدل فروش تاجربه تاجر (B2B) 34

1- كاهش هزینه‌های منابع و ابزار عملیاتی 35

2- بهبود كنترل و مدیریت منابع 35

3- كاهش سیكل زمان عملیات 35

فرآیند خرید و انبارداری 36

خرید با استفاده از اینترنت 36

تعریف مبادله الكترونیك داده‌ها 41

مستندات مورد انتقال 42

تفاوت باانتقال الكترونیك وجوه و پست الكترونیك 43

فناوریهای مرتبط با مبادلـه الكترونیك داده‌ها 44

استانداردهای مبادله الكترونیك داده‌ها 44

مزایای مبادله الكترونیك داده‌ها 48

محدودیتهای اجرای مبادله الكترونیك داده‌ها 50

بازاریابی الکترونیک چیست ؟ 53

عوامل موفقیت در بازاریابی الكترونیك(BONI): 57

بانكداری الكترونیك 60

موانع موجود برای گسترش سیستم‌های بانكداری الكترونیك در ایران 61

خلاصه ای از تاریخچه بانكداری اینترنتی 64

مروری بر ویژگی‌های بانكداری اینترنتی 66

مزایای بانك‌های صددرصد اینترنتی 67

دستیابی در هر مكان و هر زمان 68

عدم هرگونه دردسر برای گشایش حساب 68

سهولت در پرداخت قبوض 69

معیب بانك‌های صددرصد اینترنتی 69

ملاقات حضوری در بانك را فراموش نكنید 69

واریز نمودن پول نقد در حساب‌ها را فراموش كنید. 69

نبودن بعضی از خدمات ویژه 69

مشاور مالی 70

مواظب هیولای كارمزد باشید! 70

ضرورت آشنایی با فناوری 70

انتظار چه كارمزدهایی را باید داشته باشید؟ 70

كاربری بانكداری اینترنتی 71

معامله كنندگان اینترنتی 71

پس انداز كنندگان 71

خریداران فوری 71

پرداخت قبوض 72

وام گیرندگان 72

كارمزد دستگاه‌های خودپرداز 72

كشیدن چك و درخواست دسته چك 72

كارت‌های اعتباری 72

سایر خدمات بانكی 73

سایر كارمزدها 73

راه حلی برای برتری در بانكداری: شعبه اینترنتی 73

چهار اصل اساسی در ایجاد یك شعبه اینترنتی 74

شناخت اقتصاد اینترنتی 74

كاربری شعبه اینترنتی 75

ارائه یك برنامه سازگارتر با تحولات فناوری اینترنت 76

حسابگرهای بهنگام اینترنتی: روشی ساده و عالی برای جذب مشتری 80

راهبرد الکترونیک، در بانکداری اسلامی 81

1- وجود حجم قابل قبول نهادها و مبادلات اسلامی 83

2- هماهنگی با جریان علمی مبادلات الکترونیک 85

3- کشش پذیری راهبردی، در مجامع اسلامی 89

4- وحدت رویه فقهی نسبت به تنوع عملیات 91

دولت الکترونیکى، فرصت‌ها، چالش‌ها و روند آینده 94

تعریف دولت الکترونیکى : 94

مزایاى دولت الکترونیکى 94

دولت الکترونیکى در سرتاسر جهان : 95

چالش‌هاى آینده فراروى دولت الکترونیکى 95

آشنایى شهروندان با ارزش‌هاى دولت الکترونیکى 97

اطمینان از دسترسى به اطلاعات و خدمات مفید 97

هماهنگ سازى طرح‌هاى دولت الکترونیکى بومى، منطقه اى و ملى 98

فراهم کردن دسترسى به اینترنت و مخابرات مطمئن و با ثبات 99

مدیریت مسائل مربوط به زبان و• ارتباطات 99

تحت پوشش قرار دادن معلولان در دولت الکترونیکى 100

دولت الکترونیکى در ایالات متحدة آمریکا 100

حفظ حریم شخصى 101

امنیت اطلاعات کامپیوترى 101

کلینگر، کوهن 101

مدیریت تکنولوژى اطلاعات فدرال 101

قانون توانبخشى 102

قانون حفاظت حریم شخصى کودکان در فضاى آنلاین 102

قانون تجارت الکترونیکى 102

فصل سوم- روش تحقیق 104

روش تحقیق 105

مصاحبه با مدیران سایت 106

جامعه آماری 113

منابع اطلاعات 114

فصل چهارم- جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌ها 115

جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها 116

اطلاعات راجع به سایت بازاربیز 116

بررسی فرضیه ها 117

فرضیه 1 117

فرضیه 2 117

فرضیه 3 118

فرضیه 4 118

تحلیل یافته های مصاحبه ای 119

مدیران 119

طراحان 120

برنامه نویسان 120

تبلیغات 121

فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات 122

نتیجه گیری 123

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه 1 123

نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه 2 124

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه 3 125

نتایج به دست آمده در رابطه با فرضیه 4: 126

پیشنهادات 127

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 1: 127

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 2 127

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 3 128

پیشنهاد در رابطه با فرضیه 4: 128

سایر پیشنهادات 129

منابع وماخذ 131

ضمائم و نمودارها.............................. 141