دستورالعمل های سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ILO – OSH 2001

دستورالعمل های سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ILO – OSH 2001|41009343|دستورالعمل های سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ILO – OSH 2001
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان دستورالعمل های سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ILO – OSH 2001 هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .


فهرست محتویات

پیشگفتار

مقدمه

1. اهداف

2. چارچوب ملی سیستم های مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی

1-2- خط مشی ملی

2-2- دستورالعمل های ملی

3-2- دستورالعمل های تطبیق یافته محلی

3. سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی در سازمان

1-3- خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی

2-3- مساعدت و همكاری كارگران

3-3- مسئولیت پذیری و پاسخگویی

4-3- ایجاد مهارت و آموزش

5-3- مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

6-3- ارتباطات

7-3- بازنگری اولیه

8-3- برنامه ریزی، ارتقاء و اجرای سیستم

9-3- اهداف بهداشت و ایمنی شغلی

10-3- پیشگیری از خطرات

11-3- كنترل و سنجش عملكرد

12-3- تحقیق و بررسی بر روی جراحات، ناخوشی ها، بیماریها و حوادث ناشی از كار و اثرات آنها برروی عملكرد بهداشت و ایمنی

13-3- ممیزی

14-3- بازنگری مدیریت

15-3- اصلاحات و پیشگیری

16-3- بهبود مستمر