سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت

سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت|41009278|سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل Abus de pruvoirs ou de fonction تا كنون در حقوق تجارت كشورهای مختلف بطور مشروح مورد مطالعه قرار نگرفته است از طرفی زندگی تجاری نشان داده است كه اشخاصی مانند نماینده تجاری (2) (Agent commercial قائم مقام تجاری (3) (Represent ant de commerce) تاجر حق العمل كار (4) (commissionaire) تاجر دلال (5) (courtier) و مدیران در شركتهای سهامی و غیر سهامی gerants _ ad inistrateurs ماموریت دارند كه منابع دیگران را حفظ و اداره نمایند و گاهی اتفاق می افتد كه بعضی از این اشخاص اختیارات تفویض شده را با تغییر هدف مورد نظر به نفع شخصی بكار برند.

سوء استفاده از اختیارات در حقوق شركتها مورد توجه بیشتر قرار گرفته است زیرا مدیران و سایر اعضاء شركتها از اختیارات وسیعی در اجرای مشاغل خود برخوردارند كه این امر بلحاظ سوء استفاده خطرناك بوده و ممكن است موجب تضرر اشخاص متعدد گردد بنابر این علاوه بر حفاظت شركت در مقابل چنین خطری حمایت از حقوق اشخاص ثالث هم ضروری است(6) قوانین اغلب كشورها تعریفی از سوء استفاده از اختیارات و مشاغل ننموده اند ولی علماء حقوق و رویه قضائی مصادیق و عناصر تشكیل دهنده آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند.

بخش اول

مصادیق و عناصر تشكیل دهنده سوء استفاده از اختیارات

الف_ حقوق فرانسه

ب ) حقوق سویس

ج_ حقوق هلند

د _ حقوق لوگزامبورك

هـ _ حقوق یونان

و _ حقوق بلژیك 14)

ز_ حقوق ایران

بخش دوم

حفاظت شركت در مقابل سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل

الف _ حقوق فرانسه

اولاً _ اقدامات تامینی.

ثانیاً ضمانت اجرای سوء استفاده از اختیارات و نحوه تعیین آن

اولاً رعایت اصل تساوی

ثانیاً _ قبول عدم رعایت تساوی

عدم رعایت تساوی بایستی دارای عناصر زیر باشد تا مورد قبول دادگاه واقع شود:

رابعاً اجرای قواعد مربوط به سوء ایتافده از حق

د_ حقوق لوگزامبوك

هـ _ حقوق یونان

و _ حقوق بلژیك

ز _ حقوق ایران

اولاً _ حمایت قانون از اقلیت در مقابل اكثریت

ثانیاً _مفهوم شخص حقوقی.

طرز فكر قراردادی

2 _ فكر تاسیس حقوقی.