استفاده از متالورژی پودر و فرآیندهای نورد گرم برای ساخت نوار کامپوزیت آلومینیوم / آلومینا

استفاده از متالورژی پودر و فرآیندهای نورد گرم برای ساخت نوار کامپوزیت آلومینیوم / آلومینا|41009006|متالورژی پودر,نورد گرم,کامپوزیت آلومینیوم,آلومینا,میکروسکوپ الکترونی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان استفاده از متالورژی پودر و فرآیندهای نورد گرم برای ساخت نوار کامپوزیت آلومینیوم / آلومینا هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

چکیده

در این مطالعه، کامپوزیت های زمینه آلومینیوم (AMC) با 2 ، 4، 6 و 10 درصد وزنی آلومینا با استفاده از روش های متالورژی پودر (PM) ، آسیاب کاری مکانیکی (MM) و پرس داغ تحت خلأ (VHP) تولید شد. سپس، کامپوزیت تحت فرایند نورد گرم قرار گرفت. در حین نورد گرم، AMCها با 6 و 10 درصد Al2O3 دچار شکست شدند، در حالی که کامپوزیت های نواری با 2 و 4 درصد Al2O3 با موفقیت تولید شدند. ریزساختار و خواص مکانیکی نمونه ها به ترتیب توسط میکروسکوپ های الکترونی و نوری روبشی و آزمون های کشش و سختی مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی های میکروسکوپی کامپوزیت های نورد گرم شده، توزیع یکنواخت ذرات آلومینا در زمینه آلومینیوم نشان دادند. مشخص شد که با افزایش مقدار آلومینا در زمینه، استحکام کششی ( TS ) و سختی افزایش یافته و درصد ازدیاد طول نیز کاهش یافته است. میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) برای بررسی فصل مشترک های آلومینیوم / آلومینا و سطوح شکست نمونه های نورد گرم شده پس از تست کشش استفاده شد. مشاهداتSEM نشان داد که حالت شکست در نوارهای کامپوزیتی Al-2 wt.% Al2O3نورد گرم شده، شکست نرم است، در حالی که حالت شکست در نوارهای Al-4 wt.% Al2O3شکست نرم برشی با سطوح صاف بیشتر بود.

In this study aluminum matrix composites (AMC) with 2 4 6 and 10 wt% alumina were produced
using powder metallurgy (PM) mechanical milling (MM) and vacuum hot pressing (VHP) techniques;
then this was followed by the hot-rolling process. During hot rolling AMCs with 6 and 10 wt% Al2O3
were fractured whereas strip composites with 2 and 4 wt% Al2O3 were produced successfully.
Microstructure and mechanical properties of the samples were investigated by optical and scanning
electron microscopes and tensile and hardness tests respectively. Microscopic evaluations of the hotrolled
composites showed a uniform distribution of alumina particles in the aluminum matrix. It was
found that with increasing alumina content in the matrix tensile strength (TS) and hardness increased
and the percentage of elongation also decreased. Scanning electron microscope (SEM) was used to
investigate aluminum/alumina interfaces and fracture surfaces of the hot rolled specimens after tensile
test. SEM observations demonstrated that the failure mode in the hot-rolled Al-2 wt% Al2O3 composite
strips is a typical ductile fracture while the failure mode was shear ductile fracture with more flat
surfaces in Al-4 wt% Al2O3 strips.