فرهنگ لغت فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی شهرسازی

فرهنگ لغت فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی شهرسازی|41008974|فرهنگ لغت,عمران,شهر سازی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان فرهنگ لغت فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی شهرسازی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

نمونه ای از واژه های فرهنگ لغت:

Hyperinflation

ابر تورم

Tool

ابزار

Ambiguity

ابهام

Abutment

اتصال، حد

effect multiplier

اثرافزاینده

Affect

اثرگذاشتن

Grand fathered

اجازه احداث مسکن غیر مطابق

Permit

اجازه دادن

Sociable

اجتماعی

Social

اجتماعی- تفریحی

Solid

اجسام فضایی

Imbosom

احاطه كردن ، دور گرفتن

Likelihood

احتمال

Presume

احتمال

Contingency

احتمال وقوع

Neglect

احمال کردن