پروژه حسابرسی مبتنی بر ریسک

پروژه حسابرسی مبتنی بر ریسک|41008456|پروژه حسابرسی مبتنی بر ریسک,دانلود پروژه حسابرسی مبتنی بر ریسک,مقاله حسابرسی مبتنی بر ریسک,دانلود مقاله حسابرسی مبتنی بر ریسک,حسابرسی مبتنی بر ریسک,حسابداری مبتنی بر ریسک,دانلود حسابداری مبتنی بر ریسک,دانلود پایان نامه حسابداری,دانلود مقاله حسابداری,رشته حسابداری,رشته مدیریت بازرگانی,پروژه دانشگاهی حسابداری,ریسک,حسابداری
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پروژه حسابرسی مبتنی بر ریسک هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فهرست مطالب

مقدمه

حسابرسی چیست؟.

حسابرس کیست؟.

ویژگی رفتاری حسابرسان و مسئولیت قانونی آنها.

تعریف حسابرسی مبتنی بر ریسک.

اهمیت و ریسک حسابرسی

استفاده از اهمیت توسط حسابرسی.

رابطه اهمیت و ریسک حسابرسی.

تفاوت های حسابرسی مبتنی بر ریسک با حسابرسی سنتی.

محدودیت های رویکرد سنتی.

مزایایی رویکرد مبتنی بر ریسک

احتمال خطر حسابرسی..

عوامل موثر بر احتمال خطر حسابرسی.

ویژگیهای حسابرسی واحد مورد رسیدگی

خطر ذاتی.

خطر کنترل.

خطر عدم کشف

مراحل حسابرسی با نگرش مبتنی بر ریسک.

برنامه ریزی حسابرسی

مراحل تعیین اهمیت در جریان حسابرسی.

شناخت سیستم های حسابداری و کنترل داخلی و برآورد نهایی خطر کنترل.

برآورد خطر عدم کشف

طراحی، اجرا و ارزیابی نتایج آزمون های محتوا.

نتیجه گیری

منابع

چکیده

حسابرس به فرد یا موسسه‌ای گفته می‌شود که مسئولیت نهایی حسابرسی صورت‌های مالی یاارائه خدمات مرتبط را به عهده دارد. نقش و وظیفه حسابداران حرفه‌ای در قبال جامعه، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع ایجاب می‌کند که انان اصول عمومی اخلاق حسنه را در همه جنبه ها رعایت کنند. ریسک حسابرسی یعنی نسبت مجموع اشتباهات یا تحریفهای کشف نشده به مجموع اشتباهات یا تحریفهای موجود در حسابها. حسابرسی مبتنی بر ریسک را می توان به عنوان فرایند شناسایی و گزارش ریسک تحریفات با اهمیت در صورتهای مالی دانست. در مورد مفهوم اهمیت، محافل حرفه ای در سطح جهان اغلب رهنمودها یا استانداردهایی انتشار داده اند. و از جمله ارتباط "اهمیت" و "ریسک حسابرسی" را تشریح کرده اند. با توجه به حیاتی بودن درک صحیح این ارتباط در حسابرسی مبتنی بر ریسک، این بخش به موضوع «اهمیت و ریسک حسابرسی» اختصاص یافته است. در این تحقیق ابتدا به حسابرسی و حسابرس و همچنین ضرورت استفاده از حسابرس و همچنین در بخشهای بعدی به ریسک در حسابرسی پرداخته شده است.