روش های مدلسازی انتشار تابش لیزر و انتقال گرما به سلول ها و بافت‌ها و مقایسه آنها

روش های مدلسازی انتشار تابش لیزر و انتقال گرما به سلول ها و بافت‌ها و مقایسه آنها|41006823|مدلسازی,تابش لیزر,بافت,مقایسه
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان روش های مدلسازی انتشار تابش لیزر و انتقال گرما به سلول ها و بافت‌ها و مقایسه آنها هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

در این تحقیق مدلسازی تابش لیزر و نحوه انتشار آن در بافت، جذب و پراکندگی آن مورد بررسی قرار گرفته شده است. ابتدا اصول پایه‌ای مدلسازی تابش لیزر و پراکندگی آن در بافت معرفی می شود. سپس روش‌های دیگر مدلسازی بررسی شده و روش حل معادلات بررسی می‌شود. تفاوت و شباهت های مربوط به هر روش مدلسازی و نقطه های مشترک و تفاوت های آنها معرفی شده است. در ادامه نوآوری های روش های ارائه شده اخیر بیان شده است. برخی نتایج مهم مربوط به هر روش و تفاوت های بین مدلسازی تئوری و تجربی ارائه شده است.

فونت 14

بخشی از مطالب ارائه شده

مقدمه، برهم‌کنش تابش لیزر با لایه زیستی کدر، بررسی اثرات غیرفوریه در بافت زیستی طی استفاده از لیزر در درمان فوتوترمال،

مدل DPL نوع 3 انتقال حرارت زیستی (DPL3MBT)، مدل DPL نوع 2 انتقال حرارت زیستی (DPL2MBT)،

مدلسازی انتقال حرارت بافت های کدر در معرض تابش پالس-کوتاه با مقیاس زمانی چندگانه، راهکار حرارتی غیرمستقیم بری هیپرترمی القایی لیزر: یک مدل دمایی پیشرفته

مراجع:

  • GĂZDARU C. CHILOM M. A. CĂLIN C. GEANTĂ and A. POPESCU "Laser radiation propagation and heat transfer into cells and tissues " 2008.
  • Jaunich S. Raje K. Kim K. Mitra and Z. Guo "Bio-heat transfer analysis during short pulse laser irradiation of tissues " International Journal of Heat and Mass Transfer vol. 51 pp. 5511-5521 2008.
  • Sahoo S. Ghosh A. Narasimhan and S. K. Das "Investigation of non-Fourier effects in bio-tissues during laser assisted photothermal therapy " International Journal of Thermal Sciences vol. 76 pp. 208-220 2014.
  • Kim and Z. Guo "Multi-time-scale heat transfer modeling of turbid tissues exposed to short-pulsed irradiations " Computer methods and programs in biomedicine vol. 86 pp. 112-123 2007.
  • A. Dombrovsky V. Timchenko and M. Jackson "Indirect heating strategy for laser induced hyperthermia: An advanced thermal model " International Journal of Heat and Mass Transfer vol. 55 pp. 4688-4700 2012.