ترجمه مقاله و سمیناردرس مباحث ویژه ارشد: وزن شبکه در مرکزیت گره : تعمیم درجه و کوتاهترین مسیر

ترجمه مقاله و سمیناردرس مباحث ویژه ارشد: وزن شبکه در مرکزیت گره : تعمیم درجه و کوتاهترین مسیر|41003594|Node centrality in weighted networks Generalizing degree and shortest paths,نزدیکی و میانوندی ,درجه یک گره کانونی ,تعمیم مرکزیت درجه با شبکه های EIES فریمن,شبکه های اجتماعی , وزن یک گره ,Degree centrality,Closeness ,Betweenness ,الگوریتم دایجکسترا
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان ترجمه مقاله و سمیناردرس مباحث ویژه ارشد: وزن شبکه در مرکزیت گره : تعمیم درجه و کوتاهترین مسیر هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

چکیده

بطور طبیعی اغلب روابطی قدرتمندتر هستند که از دیگر روابط متمایز اند.قدرت روابط را وزن شبکه می نامند.چند معیار اندازه گیری برای وزن شبکه پیشنهاد شده اند، که شامل سه معیار مشترک مرکزیت گره: درجه ، نزدیکی و میانوندی است.

به هر حال، این تعمیم تنها به وزن گره و نه بر تعداد روابط که بخش مرکزی از اقدامات اصلی متمرکز شده است. در این مقاله تعمیمی ترکیبی از هر دو جنبه پیشنهاد می کند. ما برای نشان دادن مزایای استفاده از این روش از مجموعه داده های آزمایش فریمن استفاده می کنیم.

a b s t r a c t
Ties often have a strength naturally associated with them that differentiate them from each other. Tie strength has been operationalized as weights. A few network measures have been proposed for weighted networks including three common measures of node centrality: degree closeness and betweenness. However these generalizations have solely focused on tie weights and not on the number of ties which was the central component of the original measures. This paper proposes generalizations that combine both these aspects. We illustrate the benefits of this approach by applying one of them to Freeman’s EIES dataset.
© 2010 Elsevier B.V. All rights reserved.

مقدمه

این تفاوت را می توان با تعریف وزن شبکه ، که در آن روابط یا حاضر، هستند یا وجود ندارند ، اما برخی از فرم وزن متصل به آنها تجزیه و تحلیل کرد .

در شبکه های اجتماعی ، وزن یک گره بطور کلی تابعی از مدت زمان ، شدت عاطفی ، صمیمیت و تبادل خدمات (Granovetter 1973) ،و برای شبکه های غیر اجتماعی وزن اغلب ظرفیت یا توانایی گره (e.g. the number of seats among airports; Colizza et al. 2007; Opsahl et al. 2008 ) و یا تعدادی ار سیناپس و اتصالات شکاف در شبکه ی عصبی است (Watts and Strogatz 1998).

با این حال ، اکثر شبکه های اجتماعی صرفاً برای موقعیت های دوتایی تعریف شده و در نتیجه قادر به مقابله با شبکه های وزنی بطور مستقیم نیستFreeman 2004; Wasserman and Faust 1994) ) .