پروژه: تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت مغانه

پروژه: تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت مغانه|41003447|مدیرت مالی,وظایف مدیریت مالی,محیط عملیاتی مدیریت مالی,صورت های مالی,تجزیه و تحلیل نسبت های مالی,انواع نسبت های مالی,نسبت نقدینگی,نسبت فعالیت (كارایی),نسبت سرمایه گذاری,نسبت سود آوری,جامعه و مورد انتخاب شده,كاربرگ مقایسه نسبت های مالی,خلاصه نتایج حاصل از تحلیل نسبتها
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پروژه: تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت مغانه هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

مقدمه

توانایی مدیر مالی در درك و پاسخگویی صحیح و سریع نسبت به وضع بازار و تغییرات آن از امتیازات یك موسسه تجاری محسوب می شود.مدیران برای تصمیم گیری و هدایت واحد تجارتی باید با جنبه ها و ابعاد مختلف مناسب شركت آشنایی كامل داشته باشند، از آن جمله می توان به تولید، خدمات، فعالیتهای تجاری و بازرگانی و عوامل پشتیبانی نظیر آموزش نیروی انسانی و پردازش اطلاعات اشاره كرد. برای انجام صحیح این مسئولیت ها ونیز جهت شناسایی نقاط ضعف سیستم و بهبود آن استفاده گسترده ای از اطلاعات و گزارشهای مالی به عمل می آید. بدین ترتیب مدیرمالی با استفاده از این اطلاعات و گزارش ها می تواند وضعیت شركت را ارزیابی نماید و راه حل هایی برای بهبود وضعیت شركت ارائه نماید. و دراین جا می توان به اهمیت تحلیل های مالی و تأثیرآن درحل مشكلات شركت پی برد. ما دراین بخش می خواهیم اهمیت تحلیل های مالی را درموفقیت شركت بررسی كنیم و اینكه هدف ما درانجام این تحقیق چه چیزی باشد، و بیان سوالاتی كه دراین تحقیق مطرح شده است؟

فصل اول: كلیات تحقیق

مقدمه2

بیان مسئله3

اهدف و ضرورت انجام تحقیق4

فرضیات تحقیق5

واژگان تحقیق5

فصل دوم: مطالعات نظری

مقدمه 9

تاریخچه شركت9

چارت سازمانی10

پیشینه نظری تحقیق11

مدیرت مالی11

وظایف مدیریت مالی13

محیط عملیاتی مدیریت مالی14

صورت های مالی16

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی19

انواع نسبت های مالی22

نسبت نقدینگی22

نسبت فعالیت (كارایی26

نسبت سرمایه گذاری29

نسبت سود آوری33

فصل سوم : روش اجرایی تحقیق

مقدمه 38

طرح تحقیق 39

جامعه و مورد انتخاب شده 43

ابزار مشاهده 44

روش تحلیل داده ها 45

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه 47

كاربرگ مقایسه نسبت های مالی 48

نسبتهای مالی درسال 8249

نسبتهای مالی درسال 8356

مقایسه نسبتهای مالی درسال 82 و 8361

فصل پنجم : نتیجه گیری

مقدمه 67

خلاصه نتایج حاصل از تحلیل نسبتها68

تحلیل های مدیریتی نسبتها70

نتیجه گیری كلی از تحقیق 78

منابع 79