پاورپوینت ارائه یک الگوریتم کرم شب تاب بهبود یافته برای بهینه سازی در محیط های ایستا

پاورپوینت ارائه یک الگوریتم کرم شب تاب بهبود یافته برای بهینه سازی در محیط های ایستا|40279806|پاورپوینت ارائه یک الگوریتم کرم شب تاب بهبود یافته برای بهینه سازی در محیط های ایستا
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پاورپوینت ارائه یک الگوریتم کرم شب تاب بهبود یافته برای بهینه سازی در محیط های ایستا هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

قسمتی از متن...............

الگوریتم کرم شب تاب یک مدل تکاملی است که مبتنی بر الگوریتم های هوش جمعی و برگرفته شده از طبیعت می باشد. کاربرد عمده این الگوریتم در حل کسائل بهینه سازی می باشد. در این مقاله، برای افزایش قدرت جست و جو و دقت الگوریتم و بهبود نتیجه حاصل از آن، یک الگوریتم کرم شب تاب بهبود یافته از طریق تغییر چگونگی حرکت کرم های شب تاب و استفاده از بهینه سراسری در جست و جوی الگوریتم پیشنهاد شده است.

. بهینه سراسری با توجه به نوع عمل بهینه سازی می تواند ذره ای باشد که بیشترین و یا کمترین مقدار را دارد و مقدار این ذره در هر بار تکرار بروز می شود. در الگوریتم پیشنهادیف وقتی ذره ای با ذره دیگر مقایسه می شود، اگر ذره متناظر وضعیت بهتری نسبت به ذره مقایسه شونده داشته باشد برای حرکت و قرار گرفتن در مکان جدید یک برایند بین مکان ذره ای که وضعیت بهتری دارد و ذره بهینه سراسری بدست آمده و مکان جدید ذره با توجه به مکان این دو ذره مشخص می شود.