پاورپوینت الهام از طبیعت ( بررسی لانه سازی مورچه ها و موریانه ها )

پاورپوینت الهام از طبیعت ( بررسی لانه سازی مورچه ها و موریانه ها )|40279716|پاورپوینت الهام از طبیعت بررسی لانه سازی مورچه ها و موریانه ها
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پاورپوینت الهام از طبیعت ( بررسی لانه سازی مورچه ها و موریانه ها ) هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

قسمتی از متن...........

مقدمهمعرفی مورچهابعادها و فضا های مورد نیاز مورچهاستاندارد ابعاد فضاهای انسانابعاد انسانعوامل موثر اصلی تاثیرگذار در تعیین ابعاد فضایینقش دما در لانه مورچهنقش دما در خانه انسانتهویهروشنایینحوه سازماندهی فرم لانه سازی مورچه هانحوه شكل گیری فرم شهری مورچه ها وتاثیر آن بر معماری وشهرسازیساخت خانه هایی با الگوی مورچهبررسی 2نمونه موردینتیجه گیری

فهرست

مقدمه

معرفی مورچه

ابعادها و فضا های مورد نیاز مورچه

استاندارد ابعاد فضاهای انسان

ابعاد انسان

عوامل موثر اصلی تاثیرگذار در تعیین ابعاد فضایی

نقش دما در لانه مورچه

نقش دما در خانه انسان

تهویه

روشنایی

نحوه سازماندهی فرم لانه سازی مورچه ها

نحوه شكل گیری فرم شهری مورچه ها وتاثیر آن بر معماری وشهرسازی

ساخت خانه هایی با الگوی مورچه

بررسی 2نمونه موردی

نتیجه گیری