پاورپوینت الهام از طبیعت (بررسی لانه سازی مورچه ها و موریانه ها)

پاورپوینت الهام از طبیعت (بررسی لانه سازی مورچه ها و موریانه ها)|40279677|پاورپوینت الهام از طبیعت بررسی لانه سازی مورچه ها و موریانه ها
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پاورپوینت الهام از طبیعت (بررسی لانه سازی مورچه ها و موریانه ها) هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

پاورپوینت الهام از طبیعت ( بررسی لانه سازی مورچه ها و موریانه ها )

قسمتی از متن................

فهرست

žمقدمه ž

معرفی مورچه

žابعادها و فضا های مورد نیاز مورچه

žاستاندارد ابعاد فضاهای انسان

žابعاد انسان

žعوامل موثر اصلی تاثیرگذار در تعیین ابعاد فضایی

žنقش دما در لانه مورچه žنقش دما در خانه انسان

žتهویه ž

روشنایی

žنحوه سازماندهی فرم لانه سازی مورچه ها žن

حوه شكل گیری فرم شهری مورچه ها وتاثیر آن بر معماری وشهرسازی

žساخت خانه هایی با الگوی مورچه žبررسی 2نمونه موردی

žنتیجه گیری