تحقیق با موضوع تخمین هزینه های نرم افزار

تحقیق با موضوع تخمین هزینه های نرم افزار|40277792|تحقیق با موضوع تخمین هزینه های نرم افزار
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تحقیق با موضوع تخمین هزینه های نرم افزار هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

توضیحات:

14صفحه قالب ورد قابل ویرایش

14صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

مقدمه :

در نخستین روزهای كار با كامپیوتر ، تعداد كامپیوتر ها كم و برنامه های كاربردی اغلب پروژه های كوچك و یك نفره بود . از طرفی هزینه های نرم افزاری درصد كوچكی از كل هزینه سیستم كامپیوتری را تشكیل می داد و قدری خطا در تخمین هزینه های نرم افزاری ، تاثیر اندكی برجای می گذاشت . به تدریج تعداد ، اندازه و اهمیت برنامه های كاربردی و از طرف دیگر هزینه های ایجاد نرم افزارشروع به رشد نمود ، به گونه ای كه امروزه نرم افزار گران ترین عنصر هر سیستم كامپیوتری به شمار می آید و افزایش بیش از حد هزینه ها برای سازنده نرم افزار مصیبت بار خواهد بود . در نتیجه این رشد ، تاثیر خطاها در تخمین هزینه نرم افزار بیشتر و بدتر شد . در نتیجه امروزه تخمین هزینه پروژه های نرم افزاری اهمیت زیادی پیداكرده است در این مقاله بعداز تعریف تخمین هزینه و انواع تخمین به تعریف ومقایسه سه روش از روشهای تخمین هزینه های نرم افزاری یعنی روش امتیاز کارکردی (FUNCTION POINT =FP) روش COCOMO و روش FPROM می پردازیم .

تعریف تخمین هزینه :

تهیه یك تقریب با برآوری از هزینه های مورد نیاز برای انجام یك پروژه را تخمین هزینه گویند . مهمترین خروجی این فعالیت را تخمین هزینه جزئیات آنها و طراح مدیریت هزینه تشكیل می روند .

فهرست برخی ازمطالب:

مقدمه

تعریف تخمین هزینه :

انواع تخمین :

1 ـ تخمین ساخت یافته : (structured estimating )

2 ـ تخمین تحلیلی ( Analytical estmating )

3 ـ تخمین مقایسه ای (Comparative estimating )

جدول شماره 1- نیروی انسانی مراحل مختلف پروژه

جدول شماره2- شاخص های مقیاس پروژه ها

جدول شماره 3- نتایج پیش بینی به وسیله روش COCOMO

جدول شماره 4- نتایج پیش بینی به روش امتیاز کارکردی

جدول شماره 5- نتایج پیش بینی روش FPROM