دانلود تحقیق كتابخانه‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌

دانلود تحقیق كتابخانه‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌|40273006|كتابخانه‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ,تاریخچه كتابخانه ملی ایران ,نخستین ساختمان كتابخانه ملی,سیر تحولات كتابخانه ملی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان دانلود تحقیق كتابخانه‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فهرست مطالب :

تاریخچه سازمان : 2

تاریخچه كتابخانه ملی ایران : 2

مقـدمـه. 2

نخستین ساختمان كتابخانه ملّی.. 5

سیر تحولات كتابخانه ملّی.. 8

ادغـام سازمان اسناد ملی كشور با كتابخانه ملّی ایـران. 14

ساختمان جدید كتابخانه ملّی.. 17

تاریخچه اسناد ملی ایران. 18

لزوم و اهمیت آرشیو ملی.. 20

اهداف، وظایف و تشكیلات آرشیو ملی.. 20

اهداف و وظایف سازمان : 22

ساختار سازمانی سازمان : 24

تاریخچه سازمان :

سازمان‌ اسناد و كتابخانه‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مؤسسه‌ای‌ آموزشی‌، پژوهشی‌، علمی‌ و خدماتی‌ است‌ كه‌ اساسنامه‌ آن‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ رسیده‌ است‌ و ریاست‌ عالیه‌ آن‌ با رئیس‌ جمهوری‌ است‌.

شكل‌گیری‌ رسمی‌ كتابخانه‌ ملی‌ به‌ سال‌ 1316 بازمی‌گردد. در سال‌ 1358 مركز خدمات‌ كتابداری‌، و در سال‌ 1378 سازمان‌ مدارك‌ فرهنگی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در كتابخانه‌ ملی‌ ادغام‌ شدند و سرانجام‌ در سال‌ 1381 با تصویب‌ شورای‌ عالی‌ اداری‌، كتابخانه‌ ملی‌ و سازمان‌ اسناد ملی‌ با هم‌ ادغام‌ شدند و سازمان‌ فعلی‌ شكل‌ گرفت‌. اكنون‌ این‌ سازمان‌ در دو ساختمان‌ مستقل‌ «كتابخانه‌ ملی‌ ایران‌» و «گنجینه‌ اسناد ملی‌ ایران‌» فعالیت‌ دارد.

تاریخچه كتابخانه ملی ایران :

مقـدمـه

تـاریخچـه تشكیـل مجمـوعـه كتابخانه بـه آغـاز دهـه 1240 ش. بـاز می گردد. در 1268 ق./1231ش.، مدرسه دارالفنون در تهـران كار خود را آغاز كرد، و 12 سال بعد ( 1280ق./1243ش.) كتابخانه كوچكی در آن مدرسه تأسیس شد و تقدیر چنین بود كه این مجموعه كوچك در مدرسه ای كه به سبك اروپایی، ساخته شده بود، هسته اولیه مجموعه كتابخانه ملّی ایـران شـود كـه 73 سـال بعـد، در سوم شهریور 1316ش. رسماً، در تهران، گشایش یافت؛ و یكی از مظاهر تجدد در این كشور به شمار می رفت.

در عهد مظفرالدین شاه كه آشنایی ایرانیان با تمدن غرب بیشتر شد، در 1315ق./ 1276ش.، به منظور اشاعه فرهنگ و تأسیس مـدارس جـدیـد، انجمـن معـارف تهران تشكیل شد. انجمن یك سال بعد، در 17 جمادی الثانی 1316/1277 ش. ‌« كتابخانه ملی معارف » را با مجموعه ای كه با كوشش فراوان گردآوری كرده بود، در جنب مدرسه دارالفنون، در محل انجمن، تأسیس كرد. نكته مهم اینكه واژه « ملّی » كه در نـام ایـن كتابخانه بـه كـار رفتـه، بـه هیچ وجه به معنای « ملیتی » و « ملی گرایانه » نبـود، بلكـه بیـانگـر آن بـود كـه این كتابخانه هیچ گونه وابستگی به دولت ندارد و مؤسسه ای است غیر انتفاعی و مردمی از این رو، بی جا نیست اگر آن را نخستیـن كتابخانه عمـومی ایران بدانیم كه در تهران تأسیس شد؛ كما اینكه تا چند دهه بعد كتابخانه ملی تبریز،كتابخانه ملی فارس، كتابخانه ملی كرمان، و كتابخانه ملی رشت نیز، كه جملگی كتابخانه عمومی بودند، در ایران تأسیس شدند. والا در هركشوری فقط یك كتابخانه ملّی می تواند وجود داشته باشد. از این رو، صحیح نیست « كتابخانه ملی معارف» را سلف كتابخانه ملـی ایـران بدانیم.

فایل ورد 30 ص