مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان|40261585|مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان ,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,مسئولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان ,مبانی نظری ,پیشینه تحقیق مسئولیت اجتماعی شرکت,وفاداری مشتریان
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

عنوان:

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 80


مسئولیت اجتماعی سازمان، مفهوم پر اهمیت در دهه های گذشته محسوب می شود .تعریف یكسان، استاندارد و روشنی برای آن وجود ندارد. در تنوع واژگان به كار رفته در مسئولیت اجتماعی شركت ها مفاهیم پایداری، اخلاق تجاری، همكاری شهروندان و پاسخگویی وجود دارد .

تعریف به كاررفته از طرف سازمان های پیشرو به صورت زیر می باشد:

1- شورای تجاری جهانی توسعه پایدار ([1]WBCSD) مسئولیت اجتماعی سازمان را اینگونه تعریف می كند: تعهد تجاری برای مشاركت و همكاری توسعه اقتصادی پایدار، كار با كارگران، خانواد ه هایشان، جوامع محلی و جامعه در سطح وسیع تر، برای بهبود كیفیت زندگی.

2- تجارت برای مسئولیت پذیری اجتماعی ([2]BSR) مسئولیت اجتماعی شركت ها را روشی برای دستیابی به موفقیت تجاری از طریق ارزش های اخلاقی و محترم شمردن مردم، تعهدات و محیط طبیعی تعریف می كند.

3- از نظر دفتر بین المللی تجاری ([3]ICC) مسئولیت اجتماعی شركت ها عبارت است» تعهدات داوطلبانه از طریق تجارت برای مدیریت كردن فعالیت های شركت در امر پاسخگویی.«

4- انجمن كیفیت آمریكا» ([4]ASQ) مسئولیت اجتماعی« را به عنوان رفتار و مشاركت تجاری مردم و سازمان ها از نظر اخلاقی با درنظر گرفتن جامعه، فرهنگ و اقتصاد تعریف نموده و آن را تلاشی می داند كه افراد، سازمان ها و دولت ها از طریق آن می توانند اثر مثبتی بر توسعه، تجارت و جامعه داشته باشند.

5- كمیسیون اروپایی 2002 ، مسئولیت اجتماعی شركت ها را به عنوان مفهومی كه از طریق آن تعامل اجتماعی و اهمیت محیطی در عملیات تجاری و تعاملاتشان با سهامداران مقایسه می شود، تعریف می كند. جدول (2-1) نیز نمایی از نظرات مختلف را با توجه به نقش مناسب كسب و كار در جامعه نشان می دهد. در یك طرف، كسانی هستند كه معتقدند كسب و كار تنها مسئولیت اقتصادی دارد، در میانه كسانی هستند كه از مدیران می خواهند نسبت به اثرات اجتماعی به ویژه در مورد زیان های بالقوه آنها حساس باشند و در طرف دیگر، كسانی كه می خواهند نقش شركت ها را به طور فعال در برطرف كردن مشكلات جامعه مشاهده كنند.) امیدوار 1384: 175)

تاكنون از مسئولیت اجتماعی، تعریف های مختلفی ارائه شده است كه یكی از مهم ترین آنها، عبارت است از انجام كلیه تعهدات قانونی، حرفه ای و تجاری مدیران شركت ها، به طوری كه بتوانند محصولات و خدمات با كیفیت به قیمت معقول به بازار ارائه كنند. همچنین شركت ها با توجه به مسئولیت اجتماعی شان باید محصولات و خدمات سالم، به قیمت معقول به جامعه ارائه كنند و در این مسیر، حقوق مصرف كنندگان را نیز به نحوه مطلوب رعایت كنند .هر یك از دانشمندان از مسئولیت اجتماعی برداشت های متفاوتی داشته اند كه به برخی از آنها اشاره می شود:

1- گریفین و بارنی در كتاب مسئولیت اجتماعی بیان می كنند: مسئولیت اجتماعی مجموعه وظایف و تعهداتی است كه سازمان بایستی» در حفظ و مراقبت و كمك به جامعه ای كه در آن فعالیت می كند انجام دهد«. (گریفین و بارنی، 1992)

2- درك فرنج و هینر ساورد در كتاب فرهنگ مدیریت اظهار می دارند» : مسئولیت اجتماعی وظیفه ای است بر عهده مؤسسات خصوصی، به این معنا كه تأثیر سوئی بر زندگی اجتماعی كه در آن كار می كنند نگذارند، برای مثال آلوده نكردن محیط، تبعیض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعالیت های غیر اخلاقی و مطلع كردن مصرف كننده از كیفیت محصولات. (فرنج و ساورد، 1372)

3- ریچارد رابینسون در كتاب مدیریت می نویسد: مسئولیت اجتماعی یكی از وظایف و تعهدات سازمان در جهت بهره مند ساختن جامعه است، به نحوی كه هدف اولیه سازمان یعنی حداكثر كردن سود را صورتی متعالی ببخشد.

4- ساموئل سترو و مكس داگلاس در كتاب تجارت می گویند: »مسئولیت اجتماعی از تعهدات مدیریت است كه علاوه بر حفظ و گسترش منافع سازمان، در جهت رفاه عمومی جامعه نیز انجام می گیرد. (سترو و داگلاس، 1987)

5- مهدی ایران نژاد در كتاب مسئولیت های اخلاقی و اجتماعی مدیریت، چنین تعریفی را ارائه می دهد: مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است كه به طور كلی علاوه بر تأمین منافع خودشان، موجبات بهبود رفاه جامعه را فراهم می آورد. در این تعریف، عناصری چند وجود دارد : اولاً، مسئولیت اجتماعی یك تعهد است كه مؤسسات باید در قبال آن پاسخگو باشند. ثانیاً، مؤسسات مسئولند كه از آلوده كردن محیط زیست، اعمال تبعیض در امور استخدامی، بی توجهی به تأمین نیازهای كاركنان خود، تولید كردن محصولات زیان آور و نظائر آن كه به سلامت جامعه لطمه می زند، بپرهیزند. سرانجام، سازمان ها باید با اختصاص منابع مالی، در بهبود رفاه اجتماعی مورد قبول اكثریت جامعه بكوشند. این قبیل اقدامات عبارتند از :كمك به فرهنگ كشور و مؤسسات فرهنگی و بهبود كیفت زندگی. (ایران نژاد،1371 ). به طور خلاصه، سازمان های سرآمد باید تعهدات خود را به مسئولیت اجتماعی از طریق ارزش های خویش ابراز دارند و اطمینان حاصل كنند كه این تعهدات در سراسر سازمان جاری می شوند. تعهد به اجرای اصول بنیادی مسئولیت اجتماعی ، اطمینان را در سطح بالایی در طرف های ذی نفع به وجود می آورد و آنها را حفظ می كند، زیرا آنها رویكردی بسیار اخلاقی را در برابر اقدامات روزانه و طرح های آینده خود بر می گزینند .طرف های مزبور مسئولیت های اجتماعی و بوم شناختی پایداری را هم در حال حاضر و هم در آینده مد نظر قرار داده و آنها را فعالانه ترویج و ترغیب می كنند. این تعهدات آشكار و جامع، به طرف های ذی نفع اطمینان می دهد كه آنها انتظارات و مقررات جوامعی را كه از لحاظ محلی و جهانی بر آنها تأثیر می گذارند، تحقق می بخشند یا حتی از آن هم فراتر می روند. به دلیل آگاهی از مسئولیت های خود در برابر جوامع حاضر و آتی، علاوه بر مدیریت ریسك، فرصت هایی را جستجو و ترغیب می كنند كه پروژه های سودمند را همراه با جامعه اجرا كنند و دقت می كنند تا هرگونه عواقب نامطلوب را به حداقل برسانند.

تعاریف و اصطلاحات مترادف بسیاری برای مسئولیت اجتماعی سازمان وجود دارد. در میان این تعاریف متعدد، ویژگی های مشتركی وجود دارند كه عبارتند از) : امامی،1385: 1-2 )

1- برآوردن نیازهای ذی نفعان موجود بدون لطمه زدن به توانایی نسل های آینده در برآوردن نیازهای خود.

2- انتخاب مسئولیت اجتماعی سازمان به طور داوطلبانه به جای الزام قانونی، زیرا در طولانی مدت به نفع سازمان خواهد بود.

3- ادغام خط مشی های اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی در فعالیت های روزمره.

4- پذیرفتن مسئولیت اجتماعی سازمان به منزله فعالیت محوری كه در راهبرد مدیریتی سازمان لحاظ شده باشد.

تركیب مسئولیت های اجتماعی نزد متفكران، معانی مختلف دارد .

سرتو[1] و گراف[2]، مسئولیت اجتماعی سازمان را »تعهد و تكلیف مدیریت به انجام كارهایی كه حافظ و ارتقاء دهنده رفاه جامعه و علایق سازمان باشد «تعریف كرده اند. (امینی، 1387: 1)

كنت هاتن و ماری هاتن، مسئولیت اجتماعی سازمان را از منظر ذی نفعان سازمان تعریف كرده اند» بحث مسئولیت های اجتماعی سازمان ها زمانی مطرح می شود كه در مدیریت ذی نفعان سازمان خللی وارد شده باشد. بی توجهی سازمان به ذی نفع خارجی، سبب بروز پیامدهای ناگوار برای مصرف كننده كالای آن سازمان می شود و به این ترتیب، حریم و مرز جامعه شكسته می شود. در نتیجه مسئولیت اجتماعی، مسئولیت مدیر آینده نگر است«.

مسئولیت اجتماعی سازمانی عبارت است از تعهد سازمان ها به عنوان نهادهای اجتماعی به معنای وسیع آن، درباره رعایت رفتار اخلاقی .براساس مسئولیت اجتماعی سازمانی ، مدیران یعنی كسانی كه تصمیمات شان رفتار سازمان را هدایت می كنند، باید مطمئن باشند چارچوب اخلاقی آنها در كل سازمان تعمیم یابد. مدیران باید نقش الگو را برای تمامی اعضای سازمان داشته باشند. آنان باید متعهد شوند كه سازمان هم در جهت افزایش بهره وری و هم اهداف مربوط به مسئولیت اجتماعی سازمان گام برمی دارد. (شیخ،1379: 1-9)

سازمان های امروزی با افزایش مسئولیت اجتماعی در قبال تصمیمات مواجه هستند. با توجه به تعاریف بالا، منظور از مسئولیت اجتماعی این است كه سازمان ها تأثیر عمده ای بر سیستم اجتماعی دارند. امروزه مسئولیت اجتماعی سازمان ها در جامعه مفهومی وسیع تر از فعالیت های گذشته دارد. مسئولیت اجتماعی در مفهوم نوین را می توان به اشكال زیر تعریف كرد. )خلیلی و یقین لو،1384: 1-14)

1- مسئولیت اجتماعی، برنامه و ابزاری است برای گفتمان بخش اقتصاد، سیاست و جامعه با هدف ایجاد و ارتقاء اعتماد عمومی به سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی آنان.

2- مسئولیت اجتماعی، روشی است در مدیریت اقتصادی برای توانمند كردن بنگاه و ایجاد رشد و توسعه پایدار در سه بعد اقتصاد، محیط زیست و اجتماع.

3- مسئولیت اجتماعی، ایجاد فرصت برای بنگاه های اقتصادی است تا بتوانند مطالبی را كه برای آنها از درجه اهمیت زیادی برخوردار است، در جامعه مطرح كنند.

4- مسئولیت اجتماعی باعث ایجاد باور در بنگاه ها می شود كه خود را عضوی مسئول در جامعه بدانند.

امروزه سازمان ها بیش از گذشته، به اهمیت مسئولیت اجتماعی خود پی برده اند. لذا سازمان های جهانی، نهادهای مدنی و نظارت مردمی باید همچنان در جهت ارتقاء مردم سالاری با رعایت حقوق انسانی، برای توسعه، رشد و ارتقاء استانداردهای زندگی و رفاه عمومی كوشا باشند.

[1] Certo

[2] Graff

[1] World Business Council for Sustainable Development

[2] Business for Social Responsibility

[3] International Chamber of Commerce

[4] American Society for Quality[1]World Business Council for Sustainable Development

[2] Business for Social Responsibility

[3]International Chamber of Commerce

[4]American Society for Quality


فهرست مطالب


مسئولیت اجتماعی شرکت...

تعاریف مسئولیت اجتماعی..

اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت ها

تغییر انتظارات اجتماعی..

رویكردهای مسئولیت اجتماعی سازمان..

مبانی فلسفی دیدگاه های مسئولیت اجتماعی..

دیدگاه اسلام به مسئولیت اجتماعی..

از تعهد تا پاسخگویی و مسئولیت...

سه دیدگاه مغایر درباره مسئولیت اجتماعی..

اصول بنیادی مسئولیت اجتماعی..

زمینه های انجام مسئولیت اجتماعی..

ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان ها

مسئولیت اجتماعی سازمان ها و منافع آن..

مسئولیت اجتماعی شركت به عنوان مزیت رقابتی..

استراتژی های انجام مسئولیت اجتماعی..

ظهور گرایش بازاریابی اجتماعی و بازاریابی سبز.

بازاریابی سبز در سه سطح توسط شركت ها انجام می شود.

ارزیابی عملكرد اجتماعی سازمان..

راهبردهای اساسی انجام مسئولیت...

ارزشیابی جامع عملكرد.

حسابرسی اجتماعی..

خدمات..

طبقه بندی خدمات..

تفاوت های اساسی بین کالا و خدمات..

ویژگی ‌های خاص خدمات بانکی..

کیفیت خدمات ادراک شده

تعاریف کیفیت خدمات..

ابعاد کیفیت خدمات..

سنجش كیفیت خدمات..

شاخص های کیفیت خدمات..

کیفیت خدمات و رابطه آن با بازاریابی داخلی..

کیفیت خدمات و رضایت‌مندی..

وفاداری مشتری..

تکامل استراتژی وفاداری مشتری..

ابعاد وفاداری..

مشتری وفادار

رابطه میان وفاداری مشتری و سودآوری..

دلایل رابطه بین وفاداری و سودآوری..

مسئولیت اجتماعی شرکت و وفاداری..

مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت خدمات..

کیفیت خدمات و وفاداری..

پیشینه تحقیق..

سوابق تحقیقاتی داخل کشور

سوابق تحقیقاتی خارج از کشور

فهرست منابع.