پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان محصولات سریع المصرف فروشگاههای زنجیره ای

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان محصولات سریع المصرف فروشگاههای زنجیره ای|40238719|پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان محصولات سریع المصرف فروشگاههای زنجیره ای,پرسشنامه ,بررسی عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان محصولات سریع المصرف فروشگاههای زنجیره ای
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان محصولات سریع المصرف فروشگاههای زنجیره ای هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

-8 سنجش پایایی پرسشنامه

اعتبار یا پایایی آزمون به دقت اندازه گیری و ثبات آن مربوط می شود و منظور، رسیدن به نتایج یکسان درآزمونهای مکرر است. در تحقیقات علمی، ادعای نتایج پایا و معتبر بسیار ضروری است. هر سنجشی شامل درجه ای ازخطاست که خطای سنجش نامیده می شود. و اجتناب کامل از خطا ممکن نیست امّا هدف ما این است که خطای سنجش را تا حد امکان کاهش دهیم. مهمترین معیار درستی سنجش،اعتبار آن است. یعنی سنجش واقعاً همان چیزی باشد که قصد سنجیدن آن را داریم. و سنجش باید از ثبات برخوردار باشد که این ثبات را پایایی می نامیم معروفترین و عمومی ترین معیار سنجش پایایی پرسشنامه آلفای کرو نباخ است که بصورت زیر است:

كه در آن K تعداد سوالات ، واریانس سوال i ام و واریانس كل سوالات می باشد.

هر چه این معیار به یک نزدیکتر باشد نشان دهنده پایایی بالا است.

66)اعتبار یا پایای پرسشنامه به دقت اندازه گیری و ثبات و پایایی آن مربوط است معنای دیگر همسانی درونی سوالات پرسشنامه مورد نظر می باشد(شریفی و پاشاو1381

67) Chrombakh’s coefficient Alpha