مبانی نظری و پیشینه آموزش مهارت ‌های زندگی دانش آموزان

مبانی نظری و پیشینه آموزش مهارت ‌های زندگی دانش آموزان|40228074|مبانی نظری و پیشینه آموزش مهارت ‌های زندگی دانش آموزان
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مبانی نظری و پیشینه آموزش مهارت ‌های زندگی دانش آموزان هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه ......................................................................................................... 17

2- 1- جایگاه آموزش مهارت های زندگی............................................................. 18

2-2- پیشینه توجه به آموزش مهارت های زندگی................................................... 21

2- 3- تبیین مفهوم مهارت های زندگی.................................................................. 22

2- 4- انواع مهارت های زندگی .......................................................................... 26

2- 5- مولفه های مهارت های زندگی.................................................................... 29

2- 5-1- مهارت حل مساله ................................................................................. 30

2- 5-2- مهارت تصمیم گیری ........................................................................... 32

2- 5-3 مهارت شهروند جهانی............................................................................ 33

2- 5-4- مهارت برقراری ارتباط.......................................................................... 35

2- 5-4-1 اهمیت یادگیری روش های موثر برقراری ارتباط................................... 36

2- 5- 5- مهارت فناوری اطلاعات ..................................................................... 38

2- 5- 6- مهارت مشارکت و همکاری................................................................. 40

2- 6- آموزش مهارت های زندگی در چهارچوب نظریه های برنامه درسی.............. 41

2- 6-1-دیدگاه اجتماعی...................................................................................... 41

2- 6-2- دیدگاه انسانگرایانه ............................................................................... 42

2- 6-2-1-اصول برنامه های آموزش و پرورش انسانگرایانه.................................... 43

2- 6-3-دیدگاه رشدگرا....................................................................................... 44

2- 7- نظریه های یادگیری مرتبط با آموزش مهارت های زندگی............................. 45

2- 7-1-نظریه یادگیری اجتماعی.......................................................................... 45

2- 7-2-نظریه سازنده گرایی................................................................................ 47

2- 7- 3- نظریه هوش چندگانه ........................................................................... 50

2- 8- جمع بندی نظریه های یادگیری................................................................... 51

2- 9- روش های تدریس مهارت های زندگی ...................................................... 51

2-10- دوره متوسطه...................................................................................... 55

2- 11- سوابق پژوهشی تحقیق....................................................................... 60

2- 11- 1- تحقیقات خارجی............................................................................... 60

2- 11-2 تحقیقات داخلی ................................................................................... 63

2- 12- خلاصه و جمع بندی............................................................................... 67