مبانی نظری و پیشینه رابطه طلاق با سازگاری زنان و کودکان

مبانی نظری و پیشینه رابطه طلاق با سازگاری زنان و کودکان|40205368|مبانی نظری و پیشینه رابطه طلاق با سازگاری زنان و کودکان
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مبانی نظری و پیشینه رابطه طلاق با سازگاری زنان و کودکان هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه...................................................................................................................................................................... 11

2-1- مبانی نظری سازه طلاق......................................................................................................................... 11

2-1-1- انواع طلاق............................................................................................................................................ 13

2-1-2- تعارض ناشی از طلاق عاطفی......................................................................................................... 18

2-1-3- نظریه های طلاق عاطفی.................................................................................................................. 20

2-1-3-1- نظریه طلاق عاطفی كسلر........................................................................................................... 20

2-1-3-2- نظریه سیستمی كیفیت زناشویی ماركز................................................................................. 20

2-1-3-3- نظریه مثلث عشق استرنبرگ.................................................................................................... 21

2-1-3-4- نظریه نظم خورد چلبی............................................................................................................... 22

2-1-4- عوامل موثر بر اختلاف زناشویی و طلاق .................................................................................... 24

2-1-4-1- وقت صرف كردن با هم............................................................................................................... 24

2-1-4-2- تقسیم كار....................................................................................................................................... 25

2-1-4-3- نگهداری از بچه ها........................................................................................................................ 26

2-1-4-4- مسایل مالی..................................................................................................................................... 28

2-1-4-5- مسئله اقوام همسر........................................................................................................................ 29

2-1-5- تاثیرات طلاق....................................................................................................................................... 30

2-1-5-1- تاثیر طلاق و اختلافات زناشویی بر زنان................................................................................. 30

2-1-5-1-1- عوارض فردی............................................................................................................................ 34

2-1-5-1-2- عوارض خانوادگی ................................................................................................................... 35

2-1-5-1-3- عوارض اجتماعی...................................................................................................................... 36

2-1-5-2- تاثیر طلاق و اختلافات زناشویی بر كودكان........................................................................... 36

2-2- مبانی نظری سازه سازگاری................................................................................................................. 49

2-2-1- تعریف سازگاری.................................................................................................................................. 49

2-2-2- نظریات سازگاری................................................................................................................................. 50

2-2-3- خصوصیات افراد سازگار.................................................................................................................... 51

2-2-4- ابعاد سازگاری...................................................................................................................................... 53

2-2-5- شاخصهای سازگاری........................................................................................................................... 55

2-2-6- افسردگی............................................................................................................................................... 57

2-2-7- اضطراب................................................................................................................................................. 59

2-2-8- پرخاشگری............................................................................................................................................ 63

2-3- پیشینه پژوهش........................................................................................................................................ 65

2-3-1- پیشینه پژوهش در خصوص تأثیر طلاق و اختلافات زناشویی بر سازگاری زنان................... 65

2-3-2- پیشینه پژوهش در خصوص تأثیر طلاق و اختلافات زناشویی بر سازگاری کودکان............. 69