مبانی نظری و پیشینه رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی|40205356|مبانی نظری و پیشینه رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مبانی نظری و پیشینه رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

سازگاری اجتماعی......................................................................................................... 12

تعاریف سازگاری اجتماعی............................................................................................ 16

ویژگی های شخص سازگار........................................................................................... 19

عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی.................................................................................... 21

تحلیل فرآیند سازگاری.................................................................................................. 26

دیدگاه های نظری سازگاری........................................................................................... 27

عملكرد خانواده............................................................................................................. 33

نقش خانواده بر توانایی سازگاری كودك و نوجوان........................................................... 37

روابط خانوادگی و اهمیت آن در رشد عاطفی.................................................................. 39

ماهیت خودكنترلی......................................................................................................... 45

مفهوم خودكنترلی در نظریه یادگیری اجتماعی راتر........................................................... 52

انواع كنترل و نظارت..................................................................................................... 57

ارزیابی انواع كنترل........................................................................................................ 59

مراحل فرآیند خودكنترلی............................................................................................... 60

مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه موضوع پژوهش.................................................. 62

جمع بندی مطالعات انجام شده....................................................................................... 67

فرضیات پژوهش.......................................................................................................... 67