برنامه حسابرسی - آزمونهای حسابرسی

برنامه حسابرسی - آزمونهای حسابرسی|40204205|حسابداری,حسابرسی,برنامه های حسابرسی,آزمونهای حسابرسی,مقاله درباره حسابرسی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان برنامه حسابرسی - آزمونهای حسابرسی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

محتویات این مقاله:

ساخنار کنتر ل داخلی

انواح حسابها

حقیقی

شخصی

اسمی

وابسته

آزمون های حسابرسی

الف) آزمون رعایت روش ها

ب) آزمون محتوی

انواع آزمون های حسابرسی براساس مانده اقلام صورت های مالی

آزمون جزئیات

آزمون تحلیلی

حساب ها و اسناد دریافتنی

طبقه بندی ح و اسناد دریافتنی

در خصوص رسیدگی اقلام صورت های مالی سه سویه را دنبال می كنیم

رسیدگی عملیاتی

رسیدگی اثباتی

بررسی های كلی

رسیدگی های مربوط به حساب ها و اسناد دریافتنی

رسیدگی عملیاتی

رسیدگی اثباتی

تعریف كنترل های اولیه حسابرسی:

بررسی متغیرهای موجود در زمینه حساب ها و اسناد دریافتنی

متغیر تمامیت

متغیر مالكیت

متغیر زمان

بررسی كلی

مدارك حسابداری دو گونه می باشند

مدارك متمركز

مدارك غیر متمركز

چگونگی انجام آزمون انقطاع زمانی

پیش پرداخت ها

انواع پ پ

پ پ جاری

پ پ سرمایه ای

تبصره

رسیدگی به حساب پ پ

رسیدگی عملیاتی

رسیدگی اثباتی

سایر رسیدگی ها

توجه

تذكر

موجودی كالا

نكات مهم در ارتباط با حساب م كالا

یادآوری

میانگین

در ارتباط با كالاهای در راه

روش های Ex – work factor: (خارج از كارخانه)

Free alongside ship

Free on Board (FOB)

Cost and ftight

رسیدگی به حساب م كالا

رسیدگی عملیاتی

رسیدگی اثباتی

رسیدگی به دارایی های ثابت: (بلند مدت)

رسیدگی عملیاتی

رسیدگی اثباتی

وام ها

رسیدگی عملیاتی وام ها

رسیدگی اثباتی

حسابرسی وجوه نقد

حسابرسی عملیاتی

رسیدگی اثباتی

نكته

اثبات ماهویت طبقه بندی

اثبات ارزش

اثبات تمامیه

اثبات بقاء در تاریخ ترازنامه

اثبات مالكیت

توجه

حسابرسی حساب ها و اسناد پرداختنی

بررسی (رسیدگی به حساب ها و اسناد پرداختنی)

حسابرسی اقلام سود و زیان

نكات مهم در ارتباط با اقلام سود و زیان

صورت سود و زیان انباشته

فعالیت های اثر گذار بر صورت سود و زیان

الف) فعالیت های اثر گذار بر صورت سود و زیان دوره جاری

ب) فعالیت های اثر گذار بر صورت سود و زیان دوره های قبل

فعالیت ها به طبقات زیر تقسیم می شوند

فعالیت های عادی

فعالیت های غیر عادی

اقلام فوق العاده

نكته

استاندارد بین المللی تحقق درآمد

مقاطع شناخت درآمد

بعد از تأمین مواد اولیه

پس از دریافت سفارش كالا

پس از روند تولید (تكمیل)

پس از انتقال ماكلیت

پس از تبادل وجه نقد (دریافت)

توجه

كاربرگ تجزیه و تحلیل حساب فروش

آزمون تحلیلی در ارتباط با اقلام صورت سود و زیان

طبقه بندی هزینه ها و درآمدها

اصل علت و معلول

اصل سرشكن كردن منطقی و سیستماتیك هزینه ها

اصل تسریع در شناخت هزینه ها

فعالیت ها و مبادلات خارجی

فعالیت های خارجی

مبادلات خارجی

فعالیت های غیر عادی

سود و زیان ناشی از واگذاری دارایی های ثابت

سود و زیان ناشی از فروش و یا واگذاری سرمایه گذاری ها

سود و زیان ناشی از تسعید نرخ ارز

فروش ضایعات خارج از كنترل

نحوه ی شناسایی سود و زیان تسعید ارز

توجه

اقلام فوق العاده:

تغیرات حسابداری

تغییر در تفكیك شخصیت

تغییر در رویه های حسابداری

توجه

تغییر در برآوردهای حسابداری

نكته

اصلاح اشتباهات و تعدیلات دوره های مالی

رسیدگی به اقلام سود و زیان

رسیدگی عملیاتی

رسیدگی اثباتی

رسیدگی به حساب بهای تمام شده كالای فروش رفته