دانلود تحقیق ارزیابی و سنجش انعطاف پذیری ایستا

دانلود تحقیق ارزیابی و سنجش انعطاف پذیری ایستا|40203964|ارزشیابی انعطاف پذیری,روشهای مستقیم سنجش انعطاف پذیری ایستا ,سنجش انعطاف پذیری ایستا ,ارزیابی انعطاف پذیری ایستا,آزمون نشستن و رسیدناستاندارد و اصلاح شده,آزمون بلند كردن شانه,آزمون استاندارد نشستن و رسیدن خم كردن تنه,آزمون باز كردن تنه و آزمون كشیدن پوست
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان دانلود تحقیق ارزیابی و سنجش انعطاف پذیری ایستا هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

ارزشیابی انعطاف‌پذیری

برای ارزیابی و سنجش انعطاف‌پذیری ایستا، آزمون‌های میدانی خاصی وجود دارد. هرچند یافته‌های مربوط به دامنة حركت مهم است، با توجه به عملكرد بدن، سنجش سختی مفاصل و مقاومت آن‌ها در برابر حركت احتمالاً مهم‌تر و معنی‌دارتر است. با وجود این، پژوهش‌هایی كه انعطاف‌پذیری را ارزیابی كنند چندان زیاد نیستند. نوعی انعطاف‌پذیری كه نوعاً در میادین سنجیده می‌شود، انعطاف‌پذیری ایستاست كه دامنة حركتی مفصل به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اندازه‌گیری می‌شود.

روش‌های مستقیم سنجش انعطاف‌پذیری ایستا

برای ارزیابی انعطاف‌پذیری ایستا به روش مستقیم از گونیامتر[1] (زاویه‌سنج)، فلكسومتر[2] (انعطاف‌سنج)، یا اینكلینومتر[3] (انحراف‌سنج) استفاده كرده، مقدار حركت مفصل را به درجه اندازه‌گیری می‌كنیم. با توجه به گرانی و كاربرد آزمایشگاهی این وسایل، از ذكر جزئیات سنجش انعطاف‌پذیری ایستا به روش مستقیم در این كتاب خودداری می‌شود.

روش‌های غیرمستقیم سنجش انعطاف‌پذیری ایستا

سنجش انعطاف‌پذیری ایستا به روش غیرمستقیم با استفاده از اندازه‌های خطی دامنة حركتی مفصل انجام می‌شود. بدین منظور شما می‌توانید با استفاده از یك خط‌كش مدرج، مترنواری و جعبه نشستن و رسیدن، انعطاف‌پذیری را به جای درجه حركت مفصل به اینچ یا سانتی‌متر اندازه‌گیری كنید. ضعف عمدة برخی از آزمون‌های میدانی انعطاف‌پذیری این است كه طول یا پهنای بخش‌های مختلف بدن ممكن است بر اجرای حركت تأثیر گذارد؛ برای مثال، شخصی كه نسبت به تنه، پاهای كوتاهی دارد، در انجام آزمون نشستن و رسیدن نوعی برتری دارد. برخی آزمون‌های غیرمستقیمی كه برای ارزیابی جنبش‌پذیری ستون مهره‌ای و انعطاف‌پذیری ناحیه كمتر استفاده می‌شود، عبارتند از آزمون نشستن و رسیدن[4] استاندارد و اصلاح شده (خم كردن تنه)، آزمون بلند كردن شانه، آزمون باز كردن تنه و آزمون كشیدن پوست.

آزمون استاندارد نشستن و رسیدن (خم كردن تنه)

انجمن آمریكایی طب ورزشی (ACSM) در سال 1995، استفاده از آزمون خم كردن تنه را برای سنجش انعطاف‌پذیری ناحیه كمر و مفصل ران توصیه كرد.


[1] - Goniometer

[2] - Flexometer

[3] - Inclinometer

[4] - Sit and reach