فایل ورد Word پژوهش بررسی اثر بخشی روشهای متداول حسابداری در موسسات پیمانكاری

فایل ورد Word پژوهش بررسی اثر بخشی روشهای متداول حسابداری در موسسات پیمانكاری|40193669|فایل ورد Word پژوهش بررسی اثر بخشی روشهای متداول حسابداری در موسسات پیمانكاری
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان فایل ورد Word پژوهش بررسی اثر بخشی روشهای متداول حسابداری در موسسات پیمانكاری هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

پروژه بررسی اثر بخشی روشهای متداول حسابداری در موسسات پیمانكاری

فرمت فایل اصلی : doc قابل ویرایش

تعداد صفحات : 80

بخشی از چکیده

حسابداری پیمانكاری یكی از مقولاتی است كه مراجع حرفه ای ، پژوهشگران و مولفان حسابداری در كشورهای پیشرفته از دیرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در كشورهای پیشرفته و همچنین در سطح بین المللی استانداردهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است. در كشور ما نیز از سالها پیش مبحث حسابداری پیمانكاری در كتابها و نشریات گوناگونی مورد بحث قرار گرفته و كوشش شده است در چهارچوب روشها و رویه های متداول و استانداردهای حسابداری كشورهای پیشرفته ، راه حل ها و روشهای مناسبی برای نگهداری حسابها ، شناسایی و اندازه گیری سود عملیات پیمانكاری و تهیه و ارایه صورت های مالی موسسات پیمانكاری در قالب مناسبات حقوقی،ساز و كارها و الزامات محیطی حاكم بر این فعالیت عمده اقتصادی عرضه شود.در این پروژه اركان اصلی پیمانكاری در موسسات پیمانکاری،مطالعات طرح،انتخاب پیمانكار و انعقاد قرارداد، عملیات اجرایی،مخارج پیمان و تنظیم صورت وضعیت ها، سود ، درآمد پیمان ناشی از قرارداد پیمانكاری برای شركت پیمانكاری شرح و توضیح داده شده است.همچنین هدف دراین پروژه بررسی روشهای متداول حسابداری درموسسات پیمانکاری و این که کدام روش کاربرد بیشتری داردبیان شده است به اضافه این که بنابر روش مصاحبه و اظهار نظر پیمانکاران هر کدام از روشها با توجه به شرایط و سلایق مورد استفاده قرار میگیرد اما بیشترین کاربرد دربین روشها روش درصد پیشرفت کار است ونتیجه این که براساس فعالیت ها وپرسش ها و مطالعات روش درصد پیشرفت کار معمولا مورد استفاده بیشترموسسات پیمانکاری است.

فهرست مطالب
چكیده
فصل اول
كلیات پروژه
1-1-مقدمه
1-2-تعاریف و اصطلاحات تخصصی پروژه
1-3-بیان مسئله
1-4-اهداف پروژه
1-5-نظریه
1-6-سازمان گزارش
فصل دوم
ادبیات پروژه
2-1-طرح عمرانی
2-2-انواع طرح های عمرانی
2-3-مطالعه طرح
2-4-مطالعات شناسایی طرح
2-5-تهیه طرح مقدماتی
2-6-تهیة نقشه ها و مشخصات اجرائی طرح
2-7-مطالعات تفصیلی طرح
2-8-ثبت های حسابداری در دفتر مهندسین مشاور:
2-9-طبقه بندی معاملات
2-10-وظایف كمیسون مناقصه
2-11-فرآیند برگزاری مناقصات
2-12-روشهای انجام مناقصه
2-13-ترك تشریفات مناقصه
2-14-دعوت از پیمانكاران برای اجرای طرح
2-15-فروش یا توزیع اسناد و مدارك مناقصه
2-16-شركت در مناقصه
2-17-انتخاب پیمانكار
2-18-انعقاد قرارداد با پیمانكار
2-19-موضوع پیمان :
2-20-مبلغ پیمان :
2-21-مدت پنهان :
2-22-گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
2-23-تنظیم قرارداد پیمانكاری
2-24-ابطال ضمانتنامه شركت در مناقصه
2-25-پیشینه تحقیق
فصل سوم
پیاده سازی پروزه
3-1-پیمان‌ بلندمدت
3-2-عملیات اجرایی طرح
3-3-مدیریت و نظارت بر كار
3-4-تاسیس و ایجاد كارگاه
3-5-تخصیص تنخواه گردان به كارگاه
3-6-مخارج اجرای طرح
3-7-تعلیق
3-8-تاخیر در اتمام به موقع كار
3-9-تهیه صورت وضعیت كارهای انجام شده
3-10-تنظیم صورت وضعیت موقت کارها
3-11-پرداخت وجه صورت وضعیت کارها
3-12-کسورات هر صورت وضعیت
3-13-تحویل موقت
3-14-برچیدن گارگاه
3-15-ابطال ضمانت نامه انجام تعهدات
3-16-ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت
3-17-صورت وضعیت قطعی
3-18-تعیین سود پیمان و بهای تمام شده دارایی تکمیل شده
3-19-استرداد نصف سپرده حسن انجام كار
3-20-بهره برداری و نگهداری عملیات موضوع پیمان
3-21-تحویل قطعی
3-22-روشهای متداول شناسایی سود پیمانكاری
3-23-روش كار تكمیل شده
3-24-صورت سود و زیان
3-25-روش درصد پیشرفت كار
3-26-برآورد كل درآمد یا مبلغ پیمان
3-27-برآورد كل هزینه پیمان
3-28-برآورد كل سود ناخالص پیمان
3-29-اندازه گیری میزان پیشرفت كار
3-30-محاسبه درآمد هزینه و سود ناخالص دوره جاری پیمان
3-31-انتخاب روش شناسایی سود پیمانكاری
3-32-محاسبة سود پیمان های ناتمام

3-33-حسابداری زیان ناشی از قراردادهای بلند مدت پیمانكاری
3-34-شناسایی زیان دوره جاری پیمان
3-35-شناسایی كل زیان پیمان
3-36-دریافت های تشویقی
3-37-گزارشگری مالی در موسسات پیمانكاری
3-38-اطلاعات مربوط به پیمانهای بلند مدت
3-39-افشاء در ترازنامه
3-40-صورت سود وزیان باید اقلام زیر را به طور جداگانه منعکس کند
3-41-مسئله :
فصل چهارم
نتیجه گیری
4-1-نتیجه گیری كلی
4-2-تحقق اهداف پروژه
4-3-بحث و مقایسه
4-4-كارهای مرتبط
4-5-موضوعات پژوهشی آینده

منابع