دانلود فرم ها ونقش های نمادین درمساجد ایران 12 ص

دانلود فرم ها ونقش های نمادین درمساجد ایران 12 ص|40108190|دانلود فرم ها ونقش های نمادین درمساجد ایران 12 ص,تحقیق فرم ها ونقش های نمادین درمساجد ایران 12 ص,مقاله فرم ها ونقش های نمادین درمساجد ایران 12 ص,فرم ها ونقش های نمادین درمساجد ایران 12 ص
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان دانلود فرم ها ونقش های نمادین درمساجد ایران 12 ص هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 13 صفحه

فرم ها ونقش های نمادین درمساجد ایران رحمان احمدی ملکی مدرس دانشکدۀ تجسمی دانشگاه هنر مساجد اسلامی درسرزمین ایران،مثل همۀ ممالک اسلامی،جلوه ای اززیباییهای بصری ونمونۀ بارزی ازتلفیق وارتباط فرم های نمادین با باور-های عمیق اعتقادی است.
اشکال الگویی وارتباطات سمبولیک درتمامی جوانب ونماهایشان به وضوح دیده می شود.
« اساساً هنرهای دینی،به خصوص مساجد اسلامی دریک امر مشترکند وآن جنبۀ سمبولیک آنهاست،زیرا درهمۀ این هنرها،جهان سایه ای ازحقیقت ومرتبتی متعالی-ازآن است.
ازاینجا درهنرهاهرگزقید به طبیعت که درمرتبۀ سایه است وجود ندارد.
به همین جهت هرسمبولی،حقیقتی ماوراء این جهان پیدا می کند.
سمبول ها اینجادرمقام دیداری است که از مرتبۀ خویش نزول کرده است تا بیان معانی متعالی کند.
این معانی جزبا این سمبول ها وتشبیهات به بیان نمی آیند،هم چنان که قرآن ودیگرکتب دینی برای بیان حقایق معنوی،به زبان رمزواشاره سخن می گویند.
»درمعماری مساجد نیز،نقوش گچبری ها،آجرکاری ها وکاشیکاری ها برمبنای معنای سمبولیک – هریک ازآنها وحس پویای زیبا پسندی مذهبی مردمان انتخاب می شوند.
ختایی ها،اسلیمی ها ودیگرنقوش کاشیکاری که با رنگ های ملایم وتضادهای دلنشین کنارهم ودرلابلای هم می خزند،چشم را با منحنی های بیکران به هم بافته شان به مسیرهای بی انتهای ماًمنی نامعلوم وبهشتی گم شده سوق می دهند.
بیشترین قسمت سطوح کاشیکاری به رنگ های سردی چون زنگاری ها،فیروزه ای ها ولاجوردی ها تعلق دارد.
لاجوردی ها ورنگ های آبی خام ، عمق دارند که آدمی رابه بی نهایت وبه جهانی خیالی ودست نیافتنی می برند.
آبی گستردگی ووسعت آسمان صاف رابه یاد می آورد.
نشانۀ صلح است وبهجت وفرحناکی ورنگ بی گناهی ؛ نورآبی، کسانی راکه بی قرارند،آرام می کند.
آبی همواره متوجه درون است وجنبه های -گوناگون روح آدمی را نشان می دهد، درفکروروح او وارد می شود وبا روان او پیوند می خورد، آبی معنی ایمان می دهد واشاره ای است به فضایی لایتناهی وروح .
برای مردم مشرق زمین، آبی سمبل جاودانگی است.
وقتی به تاریکی تیرگی می گراید، معنی وهم،بیم، وغم واندوه، یا مرگ وفنا به خود می گیرد.
مردمان آیین پردازباستان ، به قداست فیروزه ای معتقد بودند.
به زعم آنها، فیروزه سوی چشم را زیاد می کرد.
رنگ رویش وتعالی بود، نازایی وبی باری را ازبین می برد، عزّت وسلامت نفس می آورد،ونقشی داشت درچیرگی نوربر ظلمت .
لاجورد رنگ عالم مثال است، حکمت عالیۀ عالم علوی است.
تماشای این رنگ، تماشای وسعت درون است، رسیدن به شعوررازناک وشهود متعالی است.
آبی لاجورد، هستۀ تمثیل مراقبه ومشاهده است.
بیانگر بیکرانگی آسمان آرام وتفکربرانگیز سحرگاهان صاف وصمیمی است.
درزمینۀ کاشیکاری، این رنگ به نهایت گویایی می رسد وهمچون سینۀ فراخ لاجوردین سپهر،تمامیت فضای میان نقش هارا می آکند ونقوش زیرزرد ونارنجی درمیانۀ آن، بسان ستارگانی درآسمان بیکرانۀ شب هنگام،می درخشد وبه هم پیوستن این ستارگان روشن به طریق مسیرها وخطوط باریک با رنگ های شاد وروشن، جریان وتموج بی دریغ چشمۀ نوری است که درچرخش ها ودوران های بی پایان،همچون آوندهای جار