دانلود طراحی برش عمودی مستطیلی قلب اكستروژن با یك سوراخ 42 ص

دانلود طراحی برش عمودی مستطیلی قلب اكستروژن با یك سوراخ 42 ص|40107905|دانلود طراحی برش عمودی مستطیلی قلب اكستروژن با یك سوراخ 42 ص,تحقیق طراحی برش عمودی مستطیلی قلب اكستروژن با یك سوراخ 42 ص,مقاله طراحی برش عمودی مستطیلی قلب اكستروژن با یك سوراخ 42 ص,طراحی برش عمودی مستطیلی قلب اكستروژن با یك سوراخ 42 ص
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان دانلود طراحی برش عمودی مستطیلی قلب اكستروژن با یك سوراخ 42 ص هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 42 صفحه

طراحی برش عمودی مستطیلی قلب اكستروژن با یك سوراخ 1ـ5 مقدمه هدف از شبیه‌سازی CFD، معین كردن حالت بهینه شكل قالب شامل صفحه قالب و مقطع عرضی پین برای بدست آوردن ابعاد اكسترود خواسته شده از cm1*cm2 از بخش عبوری مستطیلی با یك سوراخ دایره‌ای از cm1/1 ضخامت برای مركز آن (شكل 1ـ5 را ملاحظه فرمائید.
برای بدست آوردن این اكسترود، یك خالی كردن، تقریباً بخش مسطتیلی، قالب برشی با یك انداختن شبیه یك پین در مركز آن مورد نیاز است.
آنالیز عنصر محدود انجام شده یك گردش بولی را بكار می‌گیرد یك كد عنصر محدود CFD تجاری.
نتایج بدست آمده براساس اطلاعات مواد و موقعیتهای فرآیند كه در قسمت 3 داده شده بنا نهاده شده‌اند.
در بخش 2ـ5 علم هندسه مدل ارائه شده است.
در بخش 3ـ5 یك توضیح مختصر از مدل عنصر محدود توسعه داده شده برای شبیه‌سازی ارائه شده است.
این استنباط شده بوسیله یك بازبینی متصل از نتایج اكستروژن در بخش 4ـ5.
این نتایج شامل یك بازبینی از اطلاعات در زمینه تندی برحسب زمان.
فشار و دما مانند یك نقشه از سرعت برش و ویسكوزینه پلیمر، همچنین شكلها در بخش 4ـ5 نتایج محاسبات سطوح آزاد و وارونه اكستروژنه هستند.
بخش 5ـ5 تشریح می‌كند اجزاء متفاوتی از قالبها و اهدافشان در جریان قالب نقشه چاپی آبی برای قالب طراحی شده در پیوست A داده شده است.
2ـ5 علم هندسه از مدل قالب اكستروژن یك جریان پلیمر زیر فشار از ورودی تا خروجی نگه می‌دارد.
ورودی یك دایره است با قطر m055/0 كه با بخش عبوری خروج از لوله برابر است.
پلیمر از میان بخشهای تناوب و منشعب و اطراف عنكبوتها و از میان تحول قالب دور نهایت از میان سطح قالب جریان می‌یابد (شكل 2ـ5 را ملاحظه فرمائید).
لبه قالب یك بخش مسطتیلی انحناءدار بی قاعده با عرض كاسته شده در وسط هست و پین از بخش عبوری شبیه انداخت هست.
حتی با وجود آن مقطع عرضی اكسترود و لبه قالب بالانس چهارتایی هستند.
(شكل 2ـ5 را ملاحظه فرمائید).
بدلیل عنكبوتی پیچیده و ساختار قالب تحول، شبیه‌سازی كردن نیمی از حوزه جریان واقعی لازم بود.
شكل (3ـ5 را ملاحظه فرمائید) هر چند تحلیلهای پارامتری می‌تواند باشد و انجام شده باشد خیلی كارآمدتر بوسیله جریان شبیه‌سازی در سطح قالب و یا نواحی زیری قالب فقط با یك ربع از حوزه جریان واقعی بعلت بالانس كردن چهارتایی در آن ناحیه (شكل 4ـ5 را ملاحظه فرمائید).
حركت پولی برای شبیه‌سازی جریان قالب 3 بعدی و انتقال گرما مثل جریان سطح آزاد mm25 پائین رود از انتهای قالب بكار می‌رود (شكل 5ـ5 را ملاحظه فرمائید).
حوزه محاسباتی مانند شكل 3 بعدی واقعی قالب و یك جریان سطح آزاد بعد از قالب جائیكه سرعت دوباره توزیع می‌شود و كم شدن فشار در یك پائین رود فاصله كوتاه اتصال از انتهای قالب اتفاق افتاده است.
حوزه به چندین زیر حوزه تقسیم شده است برای آسان كردن استفاده از موقعیتهای مرز وابسته (شكل 5ـ5 را ملاحظه فرمائید) 3ـ5 مدل عنصری محدود بعلت هندسه 3 بعدی پیچیده از قالب و رابطة غیر خطی میان ویسكوزیته پلیمر و سرعت برش یك شبكه عنصری محدود وظیفه‌ای و دارای جزئیات توسعه یافته برای آسان كردن ثبات عددی از راه‌حل (شكل 6ـ5 را ملاحظه فرمائید).
آن شامل 30872 عنصر با شبكه مكعبی