دانلود پاورپوینت رشته زمین شناسی 150 اسلاید

دانلود پاورپوینت رشته زمین شناسی 150 اسلاید|40106857|دانلود رشته زمین شناسی 150 اسلاید,تحقیق رشته زمین شناسی 150 اسلاید,مقاله رشته زمین شناسی 150 اسلاید,رشته زمین شناسی 150 اسلاید
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان دانلود پاورپوینت رشته زمین شناسی 150 اسلاید هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

قسمتی از محتوی ورد

تعداد اسلاید : 150 صفحه

07/08/1438 تهیه کننده :مهین محمدی ،گروه زمین شناسی 1 رشته زمین شناسی 2 07/08/1438 تهیه کننده :مهین محمدی ،گروه زمین شناسی به نام خداوند جان وخرد 3 07/08/1438 تهیه کننده :مهین محمدی ،گروه زمین شناسی بلور شناسی هندسی منبع درس : بلور شناسی هندسی تالیف مهین محمدی 4 07/08/1438 تهیه کننده :مهین محمدی ،گروه زمین شناسی بلور شناسی هندسی جایگاه درس: درس اصلی دوره کارشناسی زمین شناسی محض تعداد واحد: یک واحدنظری یک واحد عملی 5 07/08/1438 تهیه کننده :مهین محمدی ،گروه زمین شناسی بلور شناسی هندسی طرح درس: تعریف بلور مفهوم ساختمان بلورین وشبکه تبلور محورهای بلورشناسی شبکه های براوه تعییین موقعیت اتمه وجهات در بلورها تعیین اندیس میلر مبانی کاربرد پرتوXدر کانی شناسی قوانین بلورشناسی اصل تقارن فرمهای بلور شناختی قانون مناطق رده های بلورشناسی تشکیل ورشد بلورها شکل ظاهری بلورها دوقلویی یا ماکل 6 07/08/1438 تهیه کننده :مهین محمدی ،گروه زمین شناسی بلور شناسی هندسی هدف کلی درس: آشنا شدن دانشجویان با واژه بلور، فراگیری بعضی از قوانین مهم بلور شناسی، شناسایی رده ها وفرمهای بلور شناسی،اشنایی باروشهای مطالعه شکل ظاهریوساختمان داخلی بلور ها ورده بندی آنها.
بلور یکی از حالت های اجسام جامد همگن است که در آن ها اجزای تشکیل دهنده دارای نظم سه بعدی هستند و به سطح های خارجی صاف و منظم محدود می شود که این نظم بیرونی بازتاب نظم درونی بلور است.
حال به چند شبکه بلوری و بلورهای چندکانی توجه کنید: اجسام جامد طبیعی که غالبا شکل بلورین دارند کانی نامیده می شوند.
8 07/08/1438 تهیه کننده :مهین محمدی ،گروه زمین شناسی در تعریف بلور به خاصیت همگنی اشاره کردیم.
همگنی عبارتست از یکنواخت بودن عناصر تشکیل دهنده یک جسم.
به عبارت دیگر همگنی یکنواختی ترکیب شیمیایی عناصر تشکیل دهنده یک بلور را شامل می شود و می توانیم بگوییم که در تمام قسمت های یک بلور نمک طعام ترکیب شیمیایی NaCl است، 9 07/08/1438 تهیه کننده :مهین محمدی ،گروه زمین شناسی از تجمع کانی های مختلف که شکل بلورین دارند سنگ ها به وجود می آیند.
سنگ ها معمولا دارای ترکیب شیمیایی غیریکنواخت و ناهمگن هستند.
در تصویر یک کانی را می بینید که به تنهایی همگن و بلورین است.
از تجمع کانیها سنگ های ناهمگن به وجود می آید.
10 07/08/1438 تهیه کننده :مهین محمدی ،گروه زمین شناسی خاصیت دیگری که در بررسی بلورها اهمیت دارد، خاصیت همسان گردی یا ایزوتروپی و خاصیت ناهمسان گردی یا آن ایزوتروپی است.
خاصیت همسان گردی یا ناهمسان گردی به چگونگی آرایش عناصر تشکیل دهنده بلور مربوط می شود که این نحوه آرایش بر خواص فیزیکی بلور اثر می گذارد.
در اجسام همسانگرد خواص فیزیکی برداری مانند سرعت عبور نور، سرعت هدایت جریان الکتریسیته و گرما در تمام جهات یکسان است.
بلورهای مکعبی معمولا همسانگرد هستند 12 07/08/1438 تهیه کننده :مهین محمدی ،گروه زمین شناسی در گروهی از اجسام ناهمسانگرد سرعت هدایت نور، سرعت هدایت گرما و یا الکتریسیته از جهتی به جهت دیگر و با افزایش تدریجی بیشتر می شود.
این گروه را ناهمسانگرد متصل یا پیوسته می گویند.
اما در گروهی دیگر از اجسام ناهمسانگرد در یک