برسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی

برسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی|40090894|برسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی , تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان برسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فهرست مطالب

عنوان فصل اول : کلیات صفحه

1-1 مقدمه------------------------------------

2-1 بیان مسئله -------------------------------

3-1 ضرورت و اهمیت تحقیق ----------------------

4-1 اهداف تحقیق ------------------------------

5-1 تعریف مفاهیم و اصطلاحات -------------------

1-5-1 اوقات فراغت ----------------------------

1-5-2 اوقات فراغت در لغت ---------------------

1-5-3 اوقات در لغت ---------------------------

1-5-4 فراغت در لغت ---------------------------

1-5-5 موفقیت در لغت --------------------------

1-5-6 موفقیت تحصیلی --------------------------

فصل دوم پیشینه تحقیق

1-2 پژوهش های انجام شده در داخل کشور --------

1-1-2چگونگی اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه اصفهان با تاکید برفعالیتهای ورزشی ---------------------------

2-1-2 نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه کشوربا تاکید بر فعالیتهای ورزشی------------------------------ 3-1-2 بررسی مشکلات گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه شهید چمران

4-1-2اوقات فراغت و شکل گیری شخصیت فرهنگی در دبیرستان تهران

5-1-2بررسی میزان علاقه مندی و تعیین اولویت های مورد علاقه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی ----------------------

6-1-2بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی ---------------------------------------------

7-1-2بررسی اوقات فراغت شهروندان شهر مشهد -----

جنسیت و اوقات فراغت در عرصه های زندگی شهری --

2-2پژوهش های انجام در خارج از کشور -----------

1- 2-2فراغت در شهر --------------------------

2- 2-2اوقات فراغت جوانان -------------------

3- 2-2تئوری فراغت --------------------------

فصل سوم : چهار چوب نظری

1-3بررسی آراء و اندیشه های صاحب نظران------

1-1-3نظریات رایزرمن -----------------------

2-1-3نظریات رایت میلز ---------------------

3-1-3نظریات فلوئید هاوس--------------------

4-1-3نظریات اسپنسر-------------------------

1-2-3تئوری رفتار واتسن --------------------

2-2-3تئوری انگیزه جورج هومز----------------

3-2-3تئوری طبقات گرازیا -------------------

4-2-3تئوری مربوط به رابطه فراغت بازی ------

3-3فرضیات تحقیق ---------------------------

4-3مدل تحلیلی تحقیق -----------------------

فصل چهارم : مبانی روش تحقیق

1-4روش تحقیق ------------------------------

2-4جامعه آماری ----------------------------

3-4واحد تحلیل -----------------------------

4-4شیوه ی نمونه گیری ----------------------

5-4حجم نمونه ------------------------------

6-4تعریف عملیاتی تحقیق --------------------

فصل پنجم : یافته های تحقیق

فهرست جداول -------------------------------

1-5تحلیل های تک متغیره --------------------

1-1-5 دوره تحصیلی -------------------------

2-1-5 معدل کل------------------------------

3-1-5 وضعیت تاهل --------------------------

4-1-5 رشته تحصیلی -------------------------

5-1-5 شغل پدر -----------------------------

6-1-5 میزان تحصیلات پدر --------------------

7-1-5 درآمد ماهیانه خانوار-----------------

8-1-5 آیا در طول سال تحصیلی به فعالیت ورزشی می پردازید؟

9-1-5 نوع فعالیت ورزشی شما چیست؟ ----------

10-1-5 انگیزه شما از انجام فعالیت ورزشی چیست ؟

11-1-5 میزان رضایت شما از انجام فعالیت ورزشی چیست ؟

12-1-5 آیا در کلاس های فرهنگی ورزشی شرکت می کنید؟

13-1-5 در چه کلاسهای فرهنگی و آموزشی شرکت می کنید ؟

14-1-5 انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست ؟

15-1-5 میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست ؟

16-1-5 آیا به فعالیت مذهبی هم می پردازید؟ --

17-1-5 نوع فعالیت مذهبی شما چیست ؟ ---------

18-1-5 انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟

19-1-5 میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست؟

20-1-5 آیا در انجمن ها و تشکل های مذهبی شرکت می کنید؟

21-1-5 نوع انجمنی که در آن فعالیت می کنید چیست ؟

22-1-5 انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟

23-1-5 میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست ؟

24-1-5 در اوقات فراغت به چه تفریحاتی می پردازید؟

2-5تحلیل های دو متغیره --------------------

1- 2-5رابطه بین دوره ی تحصیلی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه ----------------------------------

2- 2-5رابطه وضعیت تاهل با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه -----------------------------------------

3- 2-5رابطه بین نوع فعالیت های فوق برنامه با موفقیت تحصیلی

4- 2-5رابطه پایگاه اجتماعی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه ----------------------------------

5- 2-5رابطه بین انگیزه شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در

این فعالیتها -----------------------------

6- 2-5رابطه بین میزان رضایت از شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در این فعالیت ها--------------

7- 2-5رابطه بین میزان رضایت از شرکت در برنامه های فوق برنامه با موفقیت

در تحصیل ----------------------------------

فصل ششم : نتیجه گیری

1-6 نتیجه گیری ----------------------------

2-6فهرست منابع و ماخذ ---------------------

3-6ضمائم ----------------------------------

1-1مقدمه

یکی از عرصه‌هایی که زندگی روزمره را بازنمایی می‌کند و قدرت و مقاومت را در زندگی انسان‌ها به نمایش می‌گذارد عرصه‌ی فراغت است.

فراغت عرصه‌ای است که اختیار و آزادی انسان‌ها در آن عرصه بیشتر قابل اعمال است. در نتیجه برخلاف کار که انضباط بیشتری را ایجاب می‌کند، فضای مناسبی برای مقاومت در برابر رویه‌های فرهنگی جا افتاده و برای پدید آوردن روال‌ها و کردارهای جدید است. از این روست که گفته‌اند فراغت می‌تواند فرهنگ ایجاد کند و هویت افراد را اشکار سازد.

برخی از پژوهشگران بر این باورند که پدیده فراغت در سرتاسر تاریخ زندگی بشر وجود داشته و خاص زمان مشخصی نیست . اما برخی دیگر فراغت را پدیده‌ای می‌دانند که با تمدن صنعتی پیود دارد و معتقدند که دارای دو ویژگی و شرایط خاص است که عبارتند از: 1ـ تحت ‌تأثیر مراسم اجباری و الزامات فرهنگی و اجتماعی نیست، بلکه با اراده و اختیار فرد سپری می‌شود. (براون ،1996 صفحه92)