پروپوزال رشته زمین شناسی گرایش سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی

پروپوزال رشته زمین شناسی گرایش سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی|39023448|دانلود پروپوزال رشته زمین شناسی , پروپوزال آماده زمین شناسی , دانلود پروپوزال آماده رشته زمین شناسی , نمونه پروپوزال آماده برای رشته زمین شناسی , پاورپوینت پروپوزال زمین شناسی , پروپوزال زمین شناسی , رایگان , روش تحقیق , پروپوزال پر شده رشته زمین شنا,,,
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پروپوزال رشته زمین شناسی گرایش سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شده رشته زمین شناسی ، می‌ باشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نویسی نگارش شده است.
( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )

فهرست :
عنوان پروپوزال
جدول اطلاعات مربوط به اساتيد مشاور
جدول اطلاعات مربوط به پروپوزال
تعریف مساله
بیان مساله
اهداف تحقیق
سوال های اصلی تحقیق
پیشینه تحقيق
ضروت انجام تحقيق
فرضيه های تحقیق
روش انجام تحقيق
منابع تحقیق
و ...


در ادامه به بخشی از این پروپوزال می‌پردازیم:
- بیان مسأله (تشریح ابعاد ، حدود مسأله ، معرفی دقیق مسأله ، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیر های مربوط به پرسش های تحقیق ، منظور تحقیق)
هرساله مقدارزيادي خاك ازسطح حوضه هاتوسط عامل آب به قسمتهاي پايين دست انتقال يافته وضمن محدود سازي منابع آب وخاك،مشكلات اقتصادي و اجتماعي زيادي را پديد مي آورد وبه منظوربرآورد علمي،تجربي ودقيق بيلان آبي ( حجم نزولات جو ي،جريان هاي سطحي،نفوذپذيري وتبخيروتعرق پتانسيل ) وميزان توليد رسوب درحوضه،كنترل اين فرايندهاامري ضروري است لذابراي برآورد كمي وكيفي عوامل مؤثردربيلان آبي ومقاديررسوب بر جا مانده امری ضروری است . ضمن بازديدهاي صحرايي وكسب اطلاعات وتحقيقات محلي بااستفاده ازروشهاي مختلف به بررسي عوامل گوناگون فيزيكي پرداخته شده است .
در انجام كارهاي حفاظت خاك، آبخيزداري، محيط زيست، سد سازي و منابع طبيعي برآورد رسوبدهي حوزه هاي آبخيز از اهميت بسياري برخوردار است .
در مطالعات فرسايش و حفاظت خاك ويژگي هاي سنگ شناسي حوضه آبريز از اهميت قابل توجهي برخوردار است. رفتار سنگ هاي مختلف در مقابل فرسايش متفاوت بوده و بعضي از واحدهاي سنگ شناسي حساس به فرسايش و مستعد توليد رسوب هستند. رفتار سنگ ها و نهشته هاي كواترنر در مقابل هوازدگي و فرسايش بستگي به عوامل چندي دارد كه بعضي از عوامل مربوط به سرشت سنگ و عوامل ديگر مربوط به محيط خارجي دربرگيرنده سنگ است. در حوضه هاي آبريز كوچك نقش عوامل مربوط به سرشت سنگ بااهميت تر از عوامل مربوط به محيط خارجي در برگيرنده سنگ است . با توجه به توان توليد رسوب ازسازندهاي سنگي منطقه مورد مطالعه، بررسي برآورد فرسايش و رسوب در حوضه مطالعاتي در اين تحقيق مورد ارزيابي قرار گرفته است. بدين منظور می توان در حوضه آبريزبا استفاده از مطالعات زمين شناسي، فيزيوگرافي و رسوب شناسي و شناسايي انواع فرسايش به برآورد فرسايش و توليد رسوب در حوضه پرداخته شود . بنابراين حساسيت واحدهاي مختلف ليتولوژيكي حوضه آبريز نسبت به فرسايش در ارتباط با تركيب سنگ شناسي (ليتولوژي كه به عنوان عامل مهم و اصلي) و وضعيت تكتونيكي و ارتفاع توپوگرافي و آب وهواي منطقه به عنوان عوامل فرعي مي باشند.
حوضۀ کارده در شمال شهرستان مشهد به لحاظ ژئومرفولوژیکی از چهار واحد ژئومرفیک کوهستان، واحد نیمه کوهستانی، واحد فلات و واحد ترا سهای آبرفتی و مخروط افکنه تشکیل شده، قلمر وها، اشکال و مناظر ژئومرفیک ویژه ای تشکیل داده که حاصل فرایند ها و عوامل مؤثّر بر کارستی شدن سنگ های آهکی و آهکی- دولومیتی حوضه بوده است.
در زون ارتفاعات هزار مسجد- کپه داغ، توده های کارستی نسبتاً متعدّدی وجود دارد که هر گونه تحقیقات کارست ژئومرفولوژیکی بر روی آنها می تواند به لحاظ شناخت زمین شکل های کارست، آبخا نهای آهکی، ارتباط فرم های کارستی با سیستم هیدرولیک کارست و کاربری و مدیریّت سرزمین در این قلمر وها حائز اهمّیّت باشد.
تودۀ کارستی کارده از نوع کارس تهای مناطق نیمه خشک و کوهستانی بوده و در پایین دست حوضه، پنج حلقه چاه آهکی در آبخان کارست حفر گردیده که به منظور آب آشامیدنی شهر مشهد از آنها استفاده می شود. همچنین آب های سطحی حوضه، پشت سدّ کارده تجمّع یافته و برای شرب در غرب مشهد مورد بهره برداری قرار می گیرد. حدود هشتاد درصد آب ساکنان حوزه از چشم هها و بیست درصد از رودخانه ها میباشد. از این نظر شناسایی زمین شک لهای کارستی و حسّاسیت پذیری سیستم هیدرولوژیکی آنها و سرانجام برنامه ریزی در زمینۀ کاربری صحیح زمین و مدیریّت منابع آب در این گونه قلمرو های کارستی ضرورت دارد.
عمده ترین سازند ههای کربناته و کربناته- دو لومیتۀ حوضه را سازنده های ژوراسیک مرزداران پوشانیده که دارای آهکهای ضخیم لایه و به صورت تود های است. توسعه یافتگی تخلخل ثانویّه به صورت شبکه ای از درز و شکستگ یها) و ایجاد فرآیند های کارستی فیکاسیون در سنگهای کربناته و دولومیتۀ منطقه از جمله مهم ترین عوامل مؤثّر در کارستی شدن سنگها است.
. بخشی از هدف این تحقیق شناسایی و طبقه بندی زمین شکل هایژدومورفولوژیکی مانند کارست در منطقه و نقش مناظر کارستی در زهکشی آ بها و هرز آب ها به درون سیستم هیدرولوژیکی حوزه می باشد.

توضیحات مربوط به این پروپوزال :
- این پروپوزال کاملا استاندارد میباشد و مطابق اصول پروپوزال نویسی نگارش شده است
- مناسب جهت ارائه برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد.
- مناسب برای دانشجویانی که می‌خواهند با نگارش صحیح پروپوزال نویسی در مقطع کارشناسی ارشد آشنا شوند.
فرمت فایل : Word قابل ویرایش