تحقیق جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثير ملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن

تحقیق جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثير ملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن|39014155|عنوان مشابه,جرم‎انگاري,ضرر,مسئوليت مدني,مسئوليت جزايي و سوءنيت ,تحقیق جرم انگاري,تحقیق درباره جرم نگاری,تحقیق در مورد جرم نگاری,کار تحقیقی جرم انگاري ,مقاله جرم انگاري ,پروژه جرم انگاري ,تحقیق در مورد جرم انگاري ,دانلود تحقیق جرم انگاري
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تحقیق جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثير ملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

مقدمه:
تنظيم روابط اجتماعي، تعيين يا اعلام حقوق و تكاليف آنان و سرانجام صيانت از نظم عمومي و حقوق و آزادي‌هاي فردي مهم‌ترين كاركرد و هدف حقوق است. در اين راستا حقوق مدني و حقوق كيفري بر حسب تعريف، ويژگيها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل مي‌كنند. ماهيت دوگانه اين دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن مي‌دارد كه از قواعد هر يك در موقع مناسب و با رعايت جميع شرايط بهره جويند.
تنظيم روابط اشخاص در جامعه و صيانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدني است كه ضمانت اجراي آن، با ماهيت نظم بخشي مدني آن سازگار است و تا آنجا كه مقدور است همين ضمانت اجراي مدني در تنظيم و تنسيق نظم و انضباط و نيز نسق بخشي به روابط شهروندان كافي است؛ ولي محدود نبودن روابط اجتماعي به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاكميت با فرمانبران و نيز ناكارآمدي ضمانت اجراي مدني و اداري به دليل زياد بودن رفتارهاي ناقض هنجارهاي اجتماعي و بر نتابيدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه و دولت و نظريه‎هاي فلسفي، اجتماعي و سياسي حاكم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقيم و قهرآميز دست مي‌زند.
واكنش تند و سركوبگر جامعه ـ دولت به چنين رفتارهايي در قواعد جزايي نمودار مي‌شود؛ هر چند كه ويژگي تمام واكنش‌هاي جزايي سركوبگري نيست ولي ماهيت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدني و اداري است.
همين تفاوت ماهوي و هدفي و آثار زيانبار اين نوع واكنش و پرهزينه بودن سازماندهي چنين پاسخي ايجاب مي‌كند تا زماني يك عمل جرم و مستوجب پاسخ كيفري شناخته شود كه مداخلة كيفري مفيد و لازم باشد؛ يعني هم آخرين حربه باشد و هم كاربرد چنين سلاحي مفيد.
اين نوع ملاحظات سبب شده كه قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سياسي حاكم و مناسبات و ساختارهاي اجتماعي، ترتيب منطقي و زماني اعمال انواع واكنش‌ها و ضمانت اجراهاي مدني را رعايت كنند. به اين جهت شايسته است ابتدا به تدوين قواعد و قوانين مدني همت گماشته، آنگاه كه ناكارآمدي قاعده‌اي در برآورده كردن اهداف موردنظر آشكار و يا در ابتدا براساس مطالعات و تحقيقات انجام شده ضرورت و فايده‌مندي قواعد جزايي احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاري رفتاري خاص و تنظيم واكنش كيفري مناسب آن ‌كنند.
مطالعه سير جرم انگاري‎ها، به ويژه جرم‎انگاري عناوين مدني، در حقوق ايران و مقايسة اركان هر كدام، هم از حيث شناخت تاريخ تحولات حقوق ايران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختي حقوقي و سياسي و بالاخره از جهت مباحث فني حقوقي سودمند است.

فهرست:
چكيده
مقدمه
اول- معاملة فضولي و انتقال مال غير
معاملة فضولي
الف- تعريف و اركان
ب- قلمرو معاملة فضولي
ج- آثار حقوقي معاملة فضولي
انتقال مال غير
الف- ركن مادي جرم
1- فعل مرتكب
2- موضوع جرم
3- تعلق مال به غير
4- نتيجه جرم
ب- ركن معنوي
ج- نتيجه : مقايسه و وجه تمايز
دوم- غصب و عناوين مشابه كيفري
غصب
الف- اركان غصب
1- استيلا
2- عدواني بودن استيلا
3- مغصوب : حق غير
ب- آنچه در حكم غصب است
غصب و عناوين مشابه كيفري
الف- غصب و سرقت
1- عنصر مادي
2- عنصر معنوي
3- نتيجه‌گيري
ب- تصرف عدواني و ايجاد آثار تصرف
1- پيشينه و محل بحث
2- ايجاد آثار تصرف در املاك غير
1-2- عنصر مادي جرم تهيه آثار تصرف در ملك غير
2-2- عنصر معنوي جرم
3-2- نتيجه‌گيري و مقايسه
3- تصرف عدواني
استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود كردن مال.
موضوع جرم اعم از شئ و مال است و مال اعم از منقول و غيرمنقول.
د - اختلاس
ساير عناوين مشابه مدني و كيفري
نتيجه‌گيري
يادداشت
كتابنامه


این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :47