بررسی عوامل اجتماعی موثر بر جرم در زنان زندانی

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر جرم در زنان زندانی|39006837|انحراف فردی ,انحراف گروهی, انحرافات زنان,نظریه جامعه شناسی انحرافات,زنان زندانی,تبیین کجروی,تبیین زیست شناسی انحرافات,نظریه های آنومی,نظریه آنومی دورکیم,نظرات رابرت آگینو ,نظریه همنشینی,دانلود تحقیق انحراف زنان,دانلود تحقیق علوم اجتماعی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی عوامل اجتماعی موثر بر جرم در زنان زندانی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات طرح و بیان مساله
مقدمه
پرسشهای تحقیق
هدف یا هدفهای پژوهش
چارچوب و یا مبانی نظری
مفهوم کجرفتاری
انحراف نخستین و ثانویه
انحراف خاص
انحراف فردی و انحراف گروهی
انواع جرائم
تبیین کجروی
تبیین زیست شناسی انحرافات (تبیین جسمانی)
تبیین زیست شناختی انحرافات زنان
تبیین روان شناختی کژ رفتاری های اجتماعی
نظریه های جامعه شناسی انحرافات
نظریه های آنومی
نظریه آنومی دورکیم
نظریه آنومی رابرت مرتن
نظرات رابرت آگینو و مسنرو روز نفلد
نظریه آنومی و ساختار خانواده ویلیام گود
نظریه همنشینی افتراقی ادوین ساترلند
نظریه بر چسب زنی یا انگ زنی بکرولمرت
نظریه کنترل اجتماعی هیرشی
مدل نظری تحقیق
فرضیات یا پرسشهای پژوهشی
روش جمع آوری داده ها
جامعه آماری
روش نمونه گیری و حجم نمونه
حجم نمونه
روشهای تجزیه و تحلیل داده ها
فصل دوم : پیشینه و مبانی نظری تحقیق
نتایج جزئی و تجربی
نتایج تئوریکی
پیشنهادات و راهکارها
سطح خرد
سطح میانی
سیاستهای راهبردی
منابع و مأخذ

قسمتی از متن :
دامنه انحرافات اجتماعی بسیار گسترده است و پیشرفت ترین آن علمی است که به لحاظ قانونی خلاف شمرده می شود و عامل اصلی آن را متهم و محکوم به زندان می اندازند و شکی نیست که این طیف وسیع متاثر از عوامل مختلفی که از موقعیتها و شرایط و عوامل اجتماعی نظیر گسیختگی های خانوادگی ، پایه زن بدون سطح تحصیلات و زندگی در محیطهای منحرف، میزان باورهای مذهبی، ازدواج در سنین پائین و عدم تعلقات اجتماعی و عوامل اجتماعی دیگر می باشد.

اندیشمندان متعددی علاقه مند به پژوهش در مورد انحرافات اجتماعی می باشند که هر یک از زوایه ای خاص به عوامل اجتماعی ایجاد جرم پرداخته اند که در تحقیق حاضر در قسمت مبانی و تئوریهای مربوطه به جرم و مشخصات آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

ضرورت پرداختن به عوامل اجتماعی جرم زنان بدین لحاظ مطمح نظر می باشد که زنان بواسطه ای تاثیرات متعددی که در عرصه های مختلف و بویژه عرصه خانواده دارند جرم آنان (اعتیاد ـ فحشاء ـ سرقت و غیره) آثار بسیار زیانباری را بر پیکره جوامع بشری بالاخص کانون خانواده و تربیت فرزندان دارد.

لذا همچنانکه پیشگیری برای جلوگیری از بیماری بهتر از درمان پس از بیمار شدن می باشد در اینمورد هم لازم می باشد که برای جلوگیری از ارتکاب جرم اعمال پیشگیرانه انجام شود تا در نهایت به جامعه ای سالم دست یابیم.