تحقیق سبک رهبری و رضایت شغلی

تحقیق سبک رهبری و رضایت شغلی|35027321|مبانی نظری سبک رهبری و رضایت شغلی,ادبیات نظری سبک رهبری و رضایت شغلی,چارچوب نظری سبک رهبری و رضایت شغلی,پیشینه تحقیق سبک رهبری و رضایت شغلی,پایان نامه سبک رهبری و رضایت شغلی,پریزوال سبک رهبری و رضایت شغلی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تحقیق سبک رهبری و رضایت شغلی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

توضیحات:دانلود تحقیق با موضوع تحقیق سبک رهبری ورضایت شغلی،
در قالب doc و در 74 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن:مقدمه :
هر چند به تعداد افرادي كه درصدد ارائه تعريفي از رهبري برآمده‌اند، به همان تعداد تعريف براي رهبري وجود دارد ولي از نظر مديريت، رهبري فرآيند هدايت و اعمال نفوذ بر فعاليتهاي گروه يا اعضاي سازمان مي‌باشد، چنين تعريفي چهاركاربرد مهم دارد.
نخست، رهبري، در مورد كسان يا افراد ديگري مثل زيردستان يا پيروان مطرح مي‌شود.
چون اين افراد يا پيروان بايد دستورات رهبري را بپذيرند، درصدد تعيين مقام و منزلت ولي يا رهبر بر مي‌آيند و در نتيجه فرآيند رهبري را امكان پذير مي‌سازند. همة ويژگي ها و خصوصيت هاي رهبري، بدون وجود پيرو و زيردست، به هيچ تبديل خواهد شد.
دوم، رهبري مستلزم توزيع نابرابر قدرت بين رهبر و اعضاي گروه مي‌شود. اگرچه اعضاي گروه بدون قدرت نيستند و مي‌توانند فعاليت‌هاي گروه را از راههاي متعدد و گوناگون شكل دهند، ولي ترديدي نيست كه معمولاً قدرت رهبر بسيار بيشتر است.
سومين جنبه رهبري توانايي وي در به كارگيري شكل هاي مختلف قدرت براي اعمال نفوذ بر رفتار پيروان از راههاي گوناگون است. در واقع اين رهبران هستند كه مي‌توانند بر كاركنان و اعضاي سازمان اعمال نفوذ نمايند به گونه‌اي كه آنها براي خير و صلاح شركت فداكاري يا ايثار نمايند.
چهارمين جنبة رهبري آميزه اي است از سه جنبة نخست و آگاهي از اينكه رهبري با «ارزش ها» سروكار دارد. رهبري معنوي با ارزشها سروكار دارد و ايجاب مي‌كند كه دربارة راهها وگزينه هايي كه در پيش رو قرار دارد به پيروان آگاهي لازم داده شود تا آنها بتوانند هنگام واكنش نشان دادن در برابر پيشنهاد يك رهبر جهت رهبري، انتخابي آگاهانه بنمايند. ( استونر ، فري من وگيلبرت ، 1935، ص 804)
تعريف رهبري
ـ كيمبل وايلز ، رهبري عبارت از هر نوع كنشي است كه براي تعيين هدفها و مقاصد جمعي و وصول به آنها صورت مي‌گيرد. ( طوسي، 1377، ص 26 )
ـ فن بهتر بسيج كردن و بهتر سامان دادن و بهتر سازمان دادن و بهتر كنترل كردن نيروهاي انساني و بكاربردن آنها. (مطهري، 1364، ص 235)
ـ جرج تري ، رهبري عبارت است از عمل تأثيرگذاري بر افراد بطوريكه از روي ميل و علاقه براي هدفهاي گروهي تلاش كنند (پال هرسي و كنت بلانچارد ، 1972، ص 71).
ـ رابرت تاننبوم ، ايرونيگ و چلر و فرد مازاريك ، رهبري را بعنوان تأثيرگذاري بين افراد تعريف مي‌كنند كه در وضعيتي اعمال مي‌شود و بوسيلة فراگرد ارتباط بسوي تحقق هدف يا هدفهاي خاصي معطوف مي‌گردد. (پال هرسي و كنت بلانچارد، 1972، ص 71)
و . . .

فهرست مطالب:بخش اول (رهبري)
مقدمه
تعريف رهبري
تمایز مدیریت و رهبری
تعريف سبک رهبری
تئوري‌هاي رهبري
تئوري‌هاي شخصيتي رهبري
نظريه سنتي رهبري
نظرية صفات شخصي رهبر
تئوري‌هاي رفتاري رهبري
مطالعت دانشگاه آيووا
مطالعات دانشگاه اُهايو
مطالعات دانشگاه ميشيگان
شبكه مديريت
تحقيقات اسكانديناوي
تئوري‌هاي اقتضايي
الگوي فيدلر
تئوري موقعيتي هرسي و بلانچارد
تئوري مبتني برتبادل نظر رهبر با اعضاء
تئوري مسير ـ هدف
الگوي رهبري مشاركتي
متغيرهاي موقعيتي در الگوي تجديدنظر شده رهبري مشاركتي
پنج شيوة رهبري در الگوي رهبري مشاركتي
سيستمهاي مديريت
سبك رهبري ليكرت
تئوري‌هاي جديد رهبري
جايگزيني رهبري
رهبر عملگرا و رهبر ايجاد كنندة تحول
رهبر عملگرا
رهبرانی كه تحول ايجاد مي‌كنند
بخش دوم (رضايت شغلي)
ارزشها
انواع ارزش
نگرشها
انگيزش
نظريه‌هاي انگيزش
تئوري‌هاي محتوايي
1ـ تئوري سلسله مراتب نيازها
2ـ تئوري دو جنبه‌اي انسان
3ـ تئوري دو عامل انگيزش
4ـ تئوري سه نياز مك‌كلند
5ـ تئوري نيازهاي زيستي، تعلق و رشد
تئوري‌هاي فرآيندي
1ـ تئوري انتظار و احتمال
2ـ تئوري برابري
3ـ تئوري اسناد
انواع نگرش
رضايت شغلي
رابطه انگيزش با رضايت شغلي
1 تاريخچه مطالعات در مورد رضايت شغلي
2 تعريف رضايت شغلي
(1-2) تعيين رضايت شغلي
3 عوامل تعيين كنندة رضايت شغلي
4 عوامل مؤثر بر رضايت شغلي
5 فاكتورهاي مؤثر در رضايت شغلي از نظر «جنيفر»
6 پيامدهاي رضايت شغلي و عدم رضايت شغلي
7 نظريه‌هاي رضايت شغلي
- نظريه «بروفي»
- نظريه «كورمن»
- نظريه «پارسون»
اندازه‌گيري رضايت شغلي
بخش سوم (سابقه تحقيقاتي موضوع)
تحقيقات خارجي
تحقيقات داخلي

منابع دارد