پژوهش مدیریت روستایی

پژوهش مدیریت روستایی|35025927|پژوهش مدیریت روستایی,,تحقیق مدیریت روستایی,,مقاله مدیریت روستایی,,پروژه مدیریت روستایی,,پایان نامه مدیریت روستایی,,پریزوال مدیریت روستایی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پژوهش مدیریت روستایی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

توضیحات:دانلود پيوهش با موضوع مدیریت روستایی،
در قالب doc و در 47 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن:مفهوم مدیریت روستایی
پارادایم جدید مدیریت روستایی در ایران در محورهای مدیریت زمین و تولید کشاورزی، مدیریت زیرساخت ها و خدمات زیربنایی، مدیریت مالی و نظام درآمد هزینه برای روستاها، مدیریت محیط زیست و توسعۀ پایدار و مدیریت برای کاهش فقر و عدالت اجتماعی قابل بررسی است. هر یک از محورهای فوق در دهه های قبل دارای شدت و ضعف در عملکرد و اجراء حتی گاه به عنوان راهبرد اساسی در برنامه های کلان مطرح بوده است. بررسی جنبه های مختلف این محورها بیان کنندۀ گستردگی مفهوم مدیریت روستایی در ایران است.
مدیریت روستایی به مفهوم مجموعه ای اعم از دولتی یا مردمی، فردی یا گروهی و در اشکال کلان و خرد است که به عنوان متولیان امور مربوط به روستاها و عمدتاً در محورهای فوق به فعالیت می پردازند. گستردگی مفهوم مدیریت روستایی علاوه بر این که مشکلات رسیدگی به امور مزبور به روستاها را بیان می کند؛ چگونگی مواجهۀ مطلوب با روستا و برنامه ریزی روستایی را برای کارشناسان و متخصصین در محورهای یاد شده آشکار می سازد. یکی از نکات مهم در مفهوم مدیریت روستایی، درک مناسب از روستا است. بدین معنی که شناخت روستا و تمیز آن از شهرک ها و مکان های حاشیه ای رهنمون مؤثری است که برای روستا و درک مدیریت یک واحد سکونتگاهی مؤثر است.
2-2- مدیریت روستایی ایران قبل از انقلاب اسلامی
مدیریت روستایی ایران در گذشته به صورت سنتی وجود داشته و در دوره های مختلف تاریخی، به اشکال مختلف و گاهی مشابه بوده است. در دوره قاجاریه و بالاخص در اواخر این دوره که اعمال حکومت به پایتخت و شهرهای مرکزی ایالات محدود می شد، دو ویژگی بارز بافت سنتی روستاها و نوع حکومت موجب می شد که در امور مربوط به روستاها بجز در موارد خاصی مانند اخذ مالیات، دخالت چندانی وجود نداشته باشد. در این دوره نقش عمده در مدیریت روستایی بر عهدۀ عناصری مانند کدخدا، سربنه و به طور کلی بر عهدۀ مالکین بود و نظام درآمد ـ هزینه در روستا نیز عمدتاً بر عهدۀ روستائیان از یک سو و مالکین یا کدخدا از سوی دیگر قرار داشت؛ بدین معنی که تأمین نیازهای مالی روستایی از طریق اخذ اعتبارات و مالیات از زارعین و روستانشینان انجام می شد و اجرای برنامه متأثر از اعتبارات فوق از طریق کدخداها یا مالکین صورت می گرفت (طالب، 1372: 6). به طور کلی اشکال سنتی مدیریت و شیوه های اعمال نفوذ سنتی در امورات روستا از طریق کدخداها که گاهی نقش واسطه (میان مالکان و رعایا) و ادارۀ امور جمعی بر عهده داشتند، در اواخر دورۀ قاجار حائز اهمیت است.
و . . .

فهرست مطالب
2-1- مفهوم مدیریت روستایی 8
2-2- مدیریت روستایی ایران قبل از انقلاب اسلامی 8
2-3- مدیریت روستایی پس از انقلاب اسلامی 10
2-3-1- ایجاد استقلال مالی: 14
2-3-2- معرفی سیستم مدیریت مشارکتی: 14
2-3-3- تشویق اقتصاد مشترک: 14
2-3-4- هماهنگی ابعاد توسعۀ روستایی: 15
2-4- نقش شوراها در مدیریت روستایی 15
2-5- جایگاه مدیریت روستایی در برنامه های توسعه کشور 17
2-6- دلایل تشکیل دهیاری ها 22
2-6-1- عوامل سیاسی 22
2-6-1-1- عوامل ساختاری سیاسی 22
2-6-1-1-1- تمرکزگرایی در تصمیم و اجرا 22
2-6-1-2- رابطه بهره کشی شهر از روستا در نتیجه تعامل سیاسی محلی 23
2-6-1-3- اولویت های توسعه 23
2-7- عوامل مدیریتی 23
2-7-1- مدیریت تولید نابسامان 23
2-7-2- ناکافی بودن افراد متخصص 24
2-7-3- نارسایی نظام کنترل 24
2-7-4- مدیریت با ماهیت برونزا 24
2-8- عوامل دولتی 24
2-8-1- مسأله امنیت و نبود آن 25
2-8-2- تداخل وظایف سازمان های دولتی و وزارتخانه ها در روستاها 25
2-8-3- عدم هماهنگی و تبعیض میان سازمان های محلی و مرکزی 25
2-8-4- کمبود ابزارها و سازوکارهای دولتی 26
2-8-5-حمایت ناکافی از افراد خلاق و نوآور از سوی دولت 26
2-9- عوامل اجتماعی ـ فرهنگی و تاریخی 26
2-9-1- پیشینه و تجارب تاریخی روستاییان 26
2-9-2- مقاومت در برابر تغییر و نوآوری 26
2-9-3- بی سوادی و نارسایی های آموزشی 26
2-9-4- جامعه مطرود و سرکوب شده روستایی 26
2-9-5- مهاجرت به شهرها 27
2-10- عوامل اقتصادی و نتایج ساختاری 27
2-10-1- عقب ماندگی اقتصادی روستایی 27
2-10-2- رواج خرده مالکی و تعدد اراضی کشاورزی با مساحت های کوچک 28
2-10-3- نبود تنوع شغلی 28
2-10-4- تغییر کاربری روستاها 28
2-10-5- عوامل تکنولوژیکی 28
2-10-5-1- کمبود امکانات تکنولوژیک 28
2-10-5-2- بهره دهی ناچیز کار 28
2-10-6- روش های نامناسب بازاریابی 29
2-10-7- نارسایی کمّی و کیفی عملکرد تعاونی های روستایی 29
2-11- مدیریت روستایی و توسعه 30
2-12-تحولات مدیریت روستایی 30
2-13-وظایف مدیریت در سازمآنهای محلی چیست؟ 31
2-14- مدیریت نوین روستایی 34
2-15-تحولات کالبدی روستاها 35
2-16-برنامه ریزی فضایی 37
2-17-دهیاری و تحولات اجتماعی ، اقتصادی ، کالبدی و زیست محیطی روستا 38
2-18- نقش دهیاریها در تغییرات کالبدی روستاها 40
2-19-پیشینه تحقیق 42

منابع دارد