تحقیق بررسي تحليلي جرم جعل در قوانين ثبتي

تحقیق بررسي تحليلي جرم جعل در قوانين ثبتي|35015417|ثبت اسناد, اسناد رسمی, اسناد عادی, جعل, جعل اسناد رسمی, تصدیق خلاف واقع
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تحقیق بررسي تحليلي جرم جعل در قوانين ثبتي هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

دانلود تحقیق با موضوع بررسي تحليلي جرم جعل در قوانين ثبتي،در قالب word و در 130 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
مقدمهبخش اول : کلیات مبانی و تحول تاریخی جعل فصل اول :معنای لغوی و اصطلاحی جعل ، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی بزه جعلالف) معنای لغوی بزه جعلب) معنای اصطلاحی بزه جعلگفتار دوم : سابقه تاریخی جعلالف) سابقه تاریخی جعل در اسلامب) سابقه تاریخی جعل در حقوق ایران۱- دوران قدیم۲- دوران قبل انقلاب۳- دوران بعد از انقلابگفتار سوم : تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان
فصل دوم : انواع جعل و وجوه افتراق آنها
گفتار اول : جعل مادیمصادیق جعل مادی :۱- خراشیدن و تراشیدن ، محو یا سیاه کردن۲- قلم بردن ، الحاق و اضافه کردن عبارتی در سند۳- الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر۴- مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند۵- ساختن نوشته یا سند۶- ساختن مهر و امضاءگفتار دوم : جعل معنویمصادیق جعل معنوی :۱- تخریب موضوع و مفهوم سند۲- امر باطنی را صحیح جلوه دادن و یا امر صحیحی را باطل جلوه دادن۳- چیزی را که بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن۴- تغییر اسامی اشخاص توسط مامورین دولتی و دفاتر اسناد رسمی۵- تقدیم یا تاخیر سند یا ثبت سند نسبت با تاریخ حقیقیوجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی فصل سوم : تعریف سند و انواع آن
گفتار اول : مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایرانگفتار دوم : انواع سند الف) سند رسمی :سند رسمی از نظر قانون ثبتآثار سند رسمی در قانون ثبت :۱٫ معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمی۲٫ حدود و اعتبار اسناد رسمی۳٫ قدرت اجرائی اسناد رسمیب) تعریف سند عادی و اقسام آن :۱- اسناد عادی که افراد امضاء یا مهر نموده اند.۲- دفاتر تجاری :الف. دفتر تجاری رسمیب. دفتر تجاری عادی۳- اسناد بازرگانی۴- نوشته های خصوصی افراد بخش دوم : جعل در حقوق موضوعه فصل اول : تحلیل ماده یکصد قانون ثبت اسنادگفتار اول : عنصر قانونی گفتار دوم : عنصر مادی : صورت های مختلف پیش بینی شده در ماده ۱۰۰قانون ثبت اسنادالف) مرتکب جرمب) انواع عمل فیزیکی در ماده یکصد که می تواند جرم جعل در سندرسمی را تحقق سازد.۱- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.۲- سندی را بدون حضور اشخاص که مطابق قانون حضور داشته باشندثبت نمایند.۳- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند.۴- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.۵- تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتررا بکشد یا بوسیله متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.۶- اسناد انتقالی را با علم و عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.۷- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاد ثبت کند.ج) نتیجه عمل محرمانه یا رکن نتیجه (عنصر ضرر) مفهوم ضرراقسام ضرر :ضرر مادیضرر معنویضرر اجتماعیگفتار سوم : عنصر معنوی یا روانی (قصد متقلبانه) گفتار چهارم : مجازات مرتکبین اعمال ماده یکصد قانون ثبت :۱- مجازات اصلی جعل اسناد رسمی۲- مجازات تبعی جعل اسناد رسمی۳- شروع به جرم در جعل اسناد رسمی۴- غیر قابل گذشت بودن و غیر قابل تعلیق بودن مجازات بزه جعلاسناد رسمیفصل دوم : جعل ارتکابی توسط شاغلین ثبت اسنادگفتار اول : عنصر قانونی گفتار دوم : عنصر مادی :۱-عمل مرتکب۲-موضوع جرم۳-رکن نتیجهگفتار سوم : عنصر معنوی یا اخلاقی گفتار چهارم : مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع فصل سوم :استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادیگفتار اول : الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائیگفتار دوم : پذیرش سند عادی به موجب قانون خاص به رغم ماده ۲۲ قانون ثبت گفتار سوم : تنظیم سند عادی انتقال به حکم قانون بدون ضرورت حضور مالک نتیجه گیری و پیشنهاداتمنابع و مآخذ