تحقيق كليدهاي رفتار با نوجوانان

تحقيق كليدهاي رفتار با نوجوانان|34011225|تحقيق,دانلود تحقيق,كار تحقيقي,علوم اجتماعي,تحقيق علوم اجتماعي,كليدهاي رفتار با نوجوانان,رفتار با نوجوانان
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تحقيق كليدهاي رفتار با نوجوانان هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

چكيده:
هر يك از ما شيوه‌هاي خاصي براي تربيت فرزندانمان داريم كه در واقع بازتاب شخصيت ماست. اين شيوه‌ها از تمام عواملي كه ما را منحصر به فرد كرده‌اند تأثير مي‌پذيرند. عواملي مانند نوع تربيت شخصيت و ارزش‌هايي كه به آن پايبنديم
هر يك از اين عوامل به تناسب نقش تربيتي ما براي فرزندانمان بر ديدگاه ما اثر مي‌گذارد و رفتارمان را در برابر بچه‌ها و انتظاراتمان از آنها را تحت تأثير قرار مي‌دهد. روش ما در تربيت فرزند اثر مستقيمي بر عزت نفس فرزندانمان دارد، زيرا نوع ارتباط روزمرة ما با آنها را تعيين مي‌كند بيشتر كنش و واكنش‌هاي ما در ارتباط با فرزندانمان با توجه به تناسب ماهيت و كيفيت واكنش‌ها، اثري بالقوه بر عزت نفس كودكانمان دارد، چه به شكل مثبت و چه به صورت منفي
در اين تحقيق به جنبه‌هاي مختلف شيوه‌هاي تربيتي توجه مي‌كنيم اين جنبه‌ها شامل ارزش‌هاي مهمي براي خودمان، معيارهايمان، انتظاراتمان و چگونگي انجام نظارت بر فرزندانمان است.
با اين بيان كه رسول اكرم (ص) مقيد بود كه با نوجوانان و جوانان بر اساس احترام و شخصيت دادن، مسئوليت سپاري و مشورت خواهي رفتار شود و علاوه بر آن براي نسل نوخاسته تبيين شود كه در راه اعتلاي اسلام نسل جوان بيشترين مساعدت و همراهي را با آن بزرگوار نمودند و همينطور قرآن كريم مي‌فرمايد رسول اكرم (ص) را بهترين سرمشق بيشريت معرفي نموده است و در شخصيت رسول خدا براي شما الگويي الهي وجود دارد.
و ان شاء ا... جوانان ما با تحصيل ارزشهاي الهي و معنوي روز به روز به موفقيت‌هاي چشم‌گير برسند.

مقدمه
بسياري از مطالبي كه دربارة جوانان و نوجوانان نوشته شده است بر عواملي همچون تغييرات فيزيكي روحي، و اجتماعي همراه با پريشاني و سرگرداني در اين سنين تأكيد دارد نه تنها مرحلة بلوغ دوراني دشوار براي نوجوانان است. بلكه والدين نيز در اين دوران دچار فشارهاي رواني پريشاني اضطراب و ساير دگرگوني‌ها مي‌شوند. نوجواني يا بلوغ يكي از متنوعترين و پيچيده‌ترين چشم‌اندازها را در اين مسير طولاني به خود اختصاص داده است. براي همة آنهايي كه به نحوي با نوجوانان سر و كار دارند پاسخ به اين سؤال مهم است كه چه رفتاري را بايد با نوجوانان در پيش بگيرند. در ابتدا اشاره مي‌كنيم به اين واقعيت كه «نگرش‌ها» و «بينش‌ها» هستند كه روش‌ها را مي‌آفرينند و هر شيوة رفتاري «برآيند» چشم‌اندازهاي ما نسبت به آن موضوع است. از اين رو براي دستيابي به اصول صحيح رفتار با نوجوانان ابتدا نيازمند شناخت علمي آنها هستيم اين مرحله خود كليد حل بسياري از معضلات دوران نوجواني است به عنوان مثال بيشتر مربيان تغيير و تحولات روحي نوجوان را امري غيرعادي و نگران‌كننده توصيف مي‌كنند و يا اغلب والدين از منفي‌گرايي فرزندان خود رنج مي‌برند و آن را يك حادثة بزرگ و صرفا مرتبط با خود تلقي مي‌كنند حال آنكه به اقتضاي سن بلوغ بيشتر اين امور طبيعي و مرحله‌اي گذرا و موقت است.
لذا با شناخت ابعاد روحي نوجوان فضاي يكه با ابرهاي سنگين و تيره بر روابط نوجوان و ديگران سايه افكنده به روشني مي‌گرايد و واقع‌بيني جايگزين بدبيني شده و حسن تفاهم به جاي سوء تفاهم بر اين روابط حاكم مي‌شود.