علل فرار دختران از خانه

علل فرار دختران از خانه|34008348|فرار دختران,علل فرار دختران,فرار دختران از خانه,تحقیق فرار دختران,تحقیق علل فرار دختران,تحقیق فرار دختران از خانه,مقاله فرار دختران,مقاله علل فرار دختران,مقاله فرار دختران از خانه,پاورپوینت فرار دختران,پاورپوینت علل فرار دختران,پاورپوینت فرار دختران ,,,
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان علل فرار دختران از خانه هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فهرست مطالب:

فصل اول:

مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت پژوهشی
اهداف تحقیق
متغیرهای تحقیق
فرضیه های پژوهش
تعاریف عملیاتی متغیرها

فصل دوم:
تعریف فرار
عوامل موثر بر فرار
اقسام فرار
نظریه های مختلف شناخت رفتار
فرار از نظر روانکاوی
نظریه روانی تربیتی
نظر بیولوژیکی
فرار از نظر روانشناختی
فرار از نظر جرم شناسی
وضعیت فرهنگی خانواده
روابط عاطفی خانواده
چگونگی ارتباط و بهداشت روانی نوجوانان
ویژگی های شخصیتی نوجوانان
تاثیر مدرسه بر بهداشت روانی دانش آموز
کثرت اولاد
سطح تحصیلات والدین
مهاجرت
روابط دختر و پسر
رشد هویت جنسی
تحقیقات انجام شده

فصل سوم:
طرح تحقیق
جامعه آماری
روش آماری
ابزار تحقیق
اعتبار و روایی پرسشنامه
چگونگی اجرای آزمون

فصل چهارم:
مقدمه
جداول و نمودارها

فصل پنجم:
تبیین آماری یافته های
بحث و نتیجه گیری
مشکلات و محدودیتهای تحقیق

پیشنهادات
منابع فارسی
منابع انگلیسی


قسمتی از متن تحقیق:
هدف: نشان دادن درستی این مطلب که نابسامنی جو عاطفی خانواده، ارتباط بین دختر و پسر فقر اقتصادی و فرهنگی خانواده و فشار روانی از جانب مدرسه و مشکلات تحصیلی از علل اصلی فرار دختران از خانه می باشند.فرضیه های تحقیق

۱- نامساعد بودن جو عاطفی خانواده احتمال فرار دختران را از خانه افزایش می دهد.

۲- ارتباط بین دختر و پسر، احتمال فرار دختران را از خانه افزایش می دهد.

۳- فقر اقتصادی احتمال فرار دختران از خانه را افزایش می دهد.

۴- فقر فرهنگی خانواده (سطح تحصیلات والدین، اعتیاد والدین و کثرت جمعیت خانواده) احتمال فرار دختران را از خانه افزایش می دهد.

۵- احساس فشار روانی از جانب مدرسه و مشکلات تحصیلی، سبب فرار دختران از خانه می‌شود.

برای اجرای تحقیق، تعداد ۶۰ نفر از دختران ۱۵ تا ۱۸ ساله ای که اقدام به فرار داشتند به عنوان گروه مطالعه و ۶۰ نفر دختران ۱۵تا ۱۸ ساله عادی به عنوان نمونه در نظر گرفته شد و سپس از پرسشنامه محقق ساخته به عنوان ابزار تحقیق استفاده شد.نتایج تحقیق

۱- نامساعد بودن جو عاطفی خانواده احتمال فرار دختران را از خانه افزایش می دهد.

۲- ارتباط بین دختر و پسر، احتمال فرار دختران را از خانه افزایش می دهد.

۳- فقر اقتصادی احتمال فرار دختران را از خانه افزایش نمی دهد.

۴- فقر فرهنگی خانواده (سطح تحصیلات والدین، اعتیاد والدین و کثرت جمعیت خانواده) احتمال فرار دختران را از خانه افزایش می دهد.

۵- احساس فشار روانی از جانب مدرسه و مشکلات تحصیلی، سبب فرار دختران از خانه می‌شود.