تحقیق تأثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی

تحقیق تأثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی|32044251|تحقیق تأثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی,دانلود تحقیق تأثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی,تکنولوژی آموزشی,پیشرفت تحصیلی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تحقیق تأثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

عنوان :

تعداد صفحات :۸۴نوع فایل : ورد و قابل ویرایشچکیدهتکنولوژی آموزشی به معنای اعم چیز تازه ای نیست ، قدمت آن را می توان هم زمان با قدمت تعلیم و تربیت دانست اما تکنولوژی آموزشی به معنای خاص خود کمتراز یک قرن است که مورد توجه متخصصان تعلیم وتربیت قرارگرفته است . در طول این مدت برداشت از مفهوم تکنولوژی همواره متفاوت بوده است.گروهی تکنولوژی آموزشی را کار با ابزارهایی مانند انواع پروژکتورها وفیلم می دانند ودسته ای دیگر تصورشان ازاین رشته کاربرد مواد آموزشی است ومی گویند کاربرد هر ماده ای درآموزش اعم از گچ یا ابزار بسیار ساده معلم ساخته تا پیچیده همه استفاده ازتکنولوژی درآموزش است . بعضی دیگر کاربرد روشها و فنون مختلف تدریس و طراحی درس را تکنولوژی آموزشی می دانند. گروهی نیز تکنولوژی آموزشی را بسان معجزه ای می دانند که قادر است مشکلات آموزشی ناشی از فضای کم، تعداد زیاد دانش آموزان ، عدم کارایی معلمان را حل کند.گروهی نیز تکنولوژی آموزشی را به عنوان جزئی از فلسفه حاکم بر برنامه ریزی یک کشور می دانند.در این تحقیق سعی شده است تأثیر کاربرد تکنولوژی آموزشی در میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر تهران از دیدگاه دانشجویان مرکز ضمن خدمت شهدای مکه مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهادات و راه حل های ممکن نیز ارائه گردد تا انشاءالله کمک مؤثری برای پیشرفت و اعتلای اهداف آموزش و پرورش کشور گردد.اجرای این تحقیق به روش توصیفی نظرسنجی بوده و ابزار و وسیله ای که در این ارتباط به کار گرفته شد پرسشنامه می باشد که به وسیله آن اطلاعات جمع آوری می شود .واژه های کلیدی: تکنولوژی آموزشی، پیشرفت تحصیلی، وسایل آموزشی، سیستم آموزشیفهرست مطالبپیشگفتار: ۲

فصل اول ۳

مقدمه: ۳

موضوع: ۶

اهداف تحقیق: ۶

بیان مسأله: ۷

ضرورت و اهمیت تحقیق: ۹

سؤالات تحقیق: ۱۱

تعریف واژه ها و اصطلاحات: ۱۱

تکنولوژی آموزشی: ۱۱

پیشرفت تحصیلی: ۱۳

فرضیه: ۱۴

تحقیق: ۱۴

وسایل آموزشی: ۱۵

سیستم آموزشی: ۱۵

روش توصیفی: ۱۵

فرضیه ها: ۱۵

فصل دوم ۱۷

ادبیات تحقیق: ۱۷

تاریخچه و مفهوم تکنولوژی آموزشی : ۱۷

تاریخچه تکنولوژی آموزشی از آغاز تا کنون: ۱۸

۱- اولین مرحله ـ استفاده از وسایل آموزشی: ۱۹

۲- دومین مرحله پیدایش نگرش سیستمی و کاربرد آن در زمینه تعلیم وتربیت: ۱۹

مباحث محتوایی تکنولوژی آموزشی (ارزشیابی) ۲۳

سومین مرحله شکل گیری مفهوم تکنولوژی آموزشی (حل مسأله) ۲۴

رابطه تکنولوژی با سایر علوم: ۲۵

تأثیر روانشناسی شناختی بر موضوعات محتوایی تکنولوژی آموزشی: ۲۹

مسائل و مشکلات تکنولوژی آموزشی در جهان سوم: ۳۱

تکنولوژی آموزشی در ایران: ۳۵

تعاریف و مفاهیم مربوط به تکنولوژی آموزشی: ۴۱

تکنولوژی چیست؟ ۴۳

تعریف تکنولوژی آموزشی: ۴۴

خصایص تکنولوژی آموزشی عبارتند از: ۴۵

سیستم یادگیری و تدریس: ۴۶

نظام آموزشی: ۴۶

سیستم آموزشی: ۴۶

اهمیت نظریه سیستم ها: ۵۱

سازماندهی فراگیران درگروه: ۵۳

اهداف آموزشی ۵۴

گروههای تدریس ۵۴

تأثیر فضا و زمان در آموزش: ۵۵

دلایل استفاده از مواد و وسایل آموزشی: ۵۶

اصول انتخاب رسانه های مناسب: ۵۸

پیشگامان تکنولوژی آموزشی: ۵۹

فواید تکنولوژی آموزشی: ۶۲

تکنولوژی و مشکل تأمین انرژی: ۶۵

نمونه هایی از تحقیقات انجام شده در ایران: ۶۷

روش کلی استفاده از مواد و وسایل: ۷۱

نتیجه گیری و تحلیل از پیشینه تحقیق: ۷۲

فصل سوم ۷۵

روشهای آماری : ۷۵

روش تحقیق: ۷۶

جامعه آماری: ۷۶

نمونه آماری: ۷۶

ابزار اندازه گیری: ۷۶

روشهای جمع آوری اطلاعات: ۷۷

سئوالها ۷۷

روش تجزیه و تحلیل آماری: ۷۷

انواع متغیرها ۷۸

متغیر وابسته: ۷۸

متغیر مستقل: ۷۸