پاورپوینت موسسه انسان شناسی و فرهنگ

پاورپوینت موسسه انسان شناسی و فرهنگ|32041707|پاورپوینت موسسه انسان شناسی و فرهنگ
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پاورپوینت موسسه انسان شناسی و فرهنگ هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .41 اسلاید

اسلاید ۱ :.۱مدل خطی انتقال وترویج.۲مدل ساخته شدن اجتماعی وفرهنگیاسلاید ۲ :


 • این مدل مبتنی بر کدگذاری دوتایی است، انتقال علم از سوی :–با سواد به بی سواد–متخصص به نامتخصص–عالم به عامی–یاددهنده به یادگیرندهاسلاید ۳ :در این مدل :
 • علم وفناوری همچون یک اندازه دریافت شده دیده می شود، اندازۀ دریافت شده ای از امری شیء گون( reified)–اطلاعات علمی–روشهای علمی–ومهارتهای فنیqیا حداکثر اندازه ای از ادراک عمومی موجود دربارۀ علم وفناوری(نگرش مثبت به علم ، پذیرش فناوری و….)اسلاید ۴ :در این مدل :
 • علم وفناوری همچون یک اندازه دریافت شده دیده می شود، اندازۀ دریافت شده ای از امری شیء گون( reified)–اطلاعات علمی–روشهای علمی–ومهارتهای فنیqیا حداکثر اندازه ای از ادراک عمومی موجود دربارۀ علم وفناوری(نگرش مثبت به علم ، پذیرش فناوری و….)اسلاید ۵ :
 • راهبردهای سیاست اجتماعی در این مدل مواردی است مانند:

 • آموزش رسمی

 • سواد آموزی

 • ترویج فرهنگ علمی

 • ….اسلاید ۶ :
 • پیمایش های سنجش فهم عمومی از علم (از دهه ۸۰ باب شده است)–بنیاد ملی علم آمریکا، ژاپن، مالزی ، هند و….–در ایران نیز :
 • تهران: قانعی راد و مرشدی

 • اصفهان: قاسمی وماهر

 • ونتیجه هردو :–سطح علاقه بالاتر از سطح دانش،– بدون تفاوت معنادار در زن ومرد
 • مدل یک مبتنی بردرکی نخبه گرایانه وبرج عاجی از علم وفناوری استاسلاید ۷ :
 • این مدل، خطی نیست بلکه شبکه ای است

 • دراینجا دانش وعلم وفناوری نه همچون یک اندازۀ دریافت شده از امری شیء گون، بلکه به مثابۀ جریانی از شبکه های معنایی، ارتباطی وتعاملی در متن فرهنگ وجامعه دیده می شود

 • وجود علم وفناوری در یک جامعه منوط به درگیری اجتماعی مردمان آن جامعه با علم وفناوری و تجربۀ روزمره علم وفناوری است

 • بدین ترتیب است که علم وفناوری به صورت فرهنگی واجتماعی وبیشتر از پایین وبه طور غیر رسمی ونه از بالا وبه صورت رسمی ساخته می شود
اسلاید ۸ :–از تامس کوهن که زندگی علم را با پارادایمهایی توضیح می دهد– در شکل گیری این پارادایمها؛ عناصر فنی، متافیزیکی، زیبا شناختی، علایق ومنافع گروه های اجتماعی و زمینه های فرهنگی ومانند آن نقش دارنداسلاید ۹ :–طرفهای بیرون از این اجتماع نیز به نوبۀ خود و تاحدودی در علم شدن علم دخیلند– یعنی به نحوی آنها در به رسمیت شناخته شدن آرا علمی سهم دارند (extracollegial recognition )–و یک نظریه علمی صرفا از طریق فرایندهای علمی محض به کرسی نمی نشیند، عوامل فرهنگی واجتماعی در تسهیل یا کندی این فرایند و حتی نحوه تکوین نظریات دخالت دارنداسلاید ۱۰ :–فایرابند قائل به این است که دانشمندان نه در خلأ ودر درجۀ صفر بلکه با استفاده ویا تحت تأثیر ذخائر غیرعلمی دوران خود به کار علمی می پردازند–مایک مولکِی بحث شکست تفسیر (Enterpretative Failure)را در علم به میان می آورد . دانشمندان در تعبیر داده ها وشواهد و آزمونهای خود از ذخائر فرهنگی واستعاره ها ومعارف غیر علمی استفاده می کنند