پاورپوینت ارائه سیستم های یکپارچه وپیش ساخته نوین تصفیه فاضلاب دراجتماعات کوچک ومناطق روستایی

پاورپوینت ارائه سیستم های یکپارچه وپیش ساخته نوین تصفیه فاضلاب دراجتماعات کوچک ومناطق روستایی|32041210|پاورپوینت ارائه سیستم های یکپارچه وپیش ساخته نوین تصفیه فاضلاب دراجتماعات کوچک ومناطق روستایی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پاورپوینت ارائه سیستم های یکپارچه وپیش ساخته نوین تصفیه فاضلاب دراجتماعات کوچک ومناطق روستایی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

نوع فایل power point

قابل ویرایش 30 اسلاید

قسمتی از اسلایدهادر ایرانبا توجه بهشرایط آب و هواییتوپوگرافی و زمین شناسی حاکم در آنهاعدم وجود زمین کافی برای احداث تصفیه خانه فاضلابویژگی های کمی و کیفی فاضلاب نظیر دبی کم و نوسانات بالای آنضرورت ویژه تصفیه فاضلاب روستاییان به دلیل ایجاد آلودگی در محیط زیست و منابع آبهای زیرزمینی و سطحیو نیز تامین آب بهداشتی سالم و قابل شرب برای روستائیانآمار روستاهای ایرانجمعیت :جمعیت روستایی های کشور حدود 5/21 میلیون نفر است که 31% جمعیت کشور را تشکیل می دهد .وضعیت آب و فاضلاب روستاییجمعیت تحت پوشش شبکه آب 14.2 میلیون نفر است که 23% جمعیت کشور را تشکیل میدهد.جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب 92000 نفر است که 0.724% جمعیت کشور را تشکیل میدهد.دلایل مورد استفاده از این سیستم هانیاز به زمین کمشرایط آب و هواییتوپوگرافی و زمین شناسی منطقهعدم دسترسی یه زمین مناسب و در حد نیاز برای احداث تصفیه خانهضرورت ویژه تصفیه فاضلاب به دلیل ایجاد آلودگی و آلودگی آبهای سطحی و زیر زمینیویژگی های کمی و کیفی فاضلاب نظیر دبی کم و نوسانات بالای آناین فرآیند مبتنی بر بارگذاری کم در استخر های هوادهی می باشد...بنابراین لجن بدست آمده پایدار بوده به خوبی آب خود را از دست می دهد و خشک می شود .قابلیت تعفن بسیار کم و در صورت راهبری خوب تاسیسات بکلی بدون بو است.- نسبت F/M 0.05- 0.15 Kg BOD5/MLSS-day))- بارگذاری حجمی معمولا 0.16-0.4 کیلوگرم BOD5 در روز در متر مکعب می باشد .

فهرست مطالب و اسلایدهاآمار روستاهای ایرانجمعیتانواع سیستم های تصفیه فاضلاب در اجتماعاتتصفیه فاضلاب به صورت دفع در محلتصفیه فاضلاب همراه با جمع آوریفرآیندهای لجن فعال خصوصا به صورت پیش ساختهانواع تصفیه فاضلابتصفیه فاضلاب به کمک نیزار طبیعی یا مصنوعی- تصفیه مصنوعی فاضلابدلایل مورد استفاده از این سیستم هامعرفی متداول ترین سیستم های یکپارچه تصفیه فاضلابلجن فعال با هوادهی ممتدExtended aerationمشکلات راهبری سیستممزایای کاربرد سیستم :معایب کاربرد سیستم :کانال اکسیداسیون(Oxidation Ditch)اجزای اصلی این سیستم شامل :مزایا و معایب