آماده سازی زمین از منظرگاه طراحی شهری

آماده سازی زمین از منظرگاه طراحی شهری|32038911|آماده سازی زمین از منظرگاه طراحی شهری
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان آماده سازی زمین از منظرگاه طراحی شهری هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .


آماده سازی زمین از منظرگاه طراحی شهری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس کارگاه آموزشی
1- پایگاه نظری 2- شناخت وضعيت 3- سنجش وضعیت 4- سياستگذاري 5 - اصول طراحي 6 - ضوابط كنترل فهرست اصلی مطالب
1- پایگاه نظری 2- شناخت وضعيت 1- بستر طبيعي 2- قابليت هاي بصري 3 -هويت بصري 4- هويت مرفولوژيك 5- نفوذپذيري 4- سياستگذاري 1- چشم انداز 2- اهداف 3- سياستها 4- اصول طراحي 3- سنجش وضعیت 5 - اصول طراحي 5-1 نظم كالبدي 1- تغيير در ديدگاهها (راه برد) 2- اختلاط عملكرد و فعاليت 3- بلوك پيراموني 4- سازمان كالبدي 5- محصوريت فضايي 6- توسعه متأثر از حمل و نقل عمومي 7- نفوذپذيري حوزه توسعه 8- خرد شدن بلوك هاي بزرگ -9 تأثير جريان هوا 10- پاكت حجمي بنا Building Evelop 11- انعكاس تنوع و هويت پيرامون 12- فصل مشترك درعرصه عمومی 13- نفوذ بصري 5-2 عرصه عمومي 1- تداوم شبكه سبز (تغيير در نظم فضاي سبز) 2- بهره گيري از اندامهاي طبيعي 3- تلفيق پارك در فضاهاي سبز خطي 4- سلسله مراتب شبكه معابر حمل و نقل عمومي 5- محورهاي مختلط 6- حمل و نقل عمومي 6 - ضوابط كنترل 1- توده گذاري 2- ضوابط كالبدي 3- ضوابط سيما و منظر 4- تيپولوژي بنا
1- پایگاه نظری
رابرت كوان طراحي شهري فرايند مشاركتي و چند ديسيپليني است كه به قرارگاه هاي فيزيكي سكونت در شهرها، روستاها و شهرك ها شكل مي دهد. بعضي طراحي شهري را هنر شكل دادن به مكان، طراحي در زمينه هاي شهري مي دانند. طراحي شهري درگير با طراحي ساختمان ها، گروه بناها، مكان ها و محوطه آرايي ها و ايجاد چهارچوب و فرايند مي داند كه توسعه موفق را تسهيل مي سازد. تعریف طراحی شهری