مبانی نظری و پیشینه تجارت الکترونیکی و نظام توزیع کالا

مبانی نظری و پیشینه تجارت الکترونیکی و نظام توزیع کالا|32037908|مبانی نظری و پیشینه تجارت الکترونیکی و نظام توزیع کالا
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مبانی نظری و پیشینه تجارت الکترونیکی و نظام توزیع کالا هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

2 - 1 ) مقدمه 15 بخش اول 16 تجارت الکترونیکی 16 2 - 1 - 1 ) تعاریف تجارت الکترونیکی 17 2 - 1 - 2 ) اجزای تجارت الکترونیکی 18 2 - 1 - 3 ) تفاوت تجارت الکترونیکی با کسب و کار الکترونیکی 19 2 - 1 - 4 ) تاریخچه تجارت الکترونیکی 20 2 - 1 - 5 ) طبقه بندی تجارت الکترونیکی از دیدگاه های متفاوت 23 2 - 1 - 5 - 1 ) طبقه بندی تجارت الکترونیکی با توجه به ماهیت تبادلات 23 2 - 1 - 6 ) مراحل تجارت الکترونیکی 27 2 - 1 - 7 ) چارچوب تجارت الکترونیکی 28 2 - 1 - 7 - 1 ) منافع برای سازمان ها 30 2 - 1 - 7 - 2 ) منافع برای مشتریان 31 2 - 1 - 7 - 3 ) منافع برای جامعه 32 2 - 1 - 8 ) محدودیت ها و موانع تجارت الکترونیکی 33 2 - 1 - 8 - 1 ) محدودیت های تجارت الکترونیکی 33 2 - 1 - 8 - 2 ) محدودیت های غیر فنی تجارت الکترونیکی 34 2 - 1 - 9 ) توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور 35 2 - 1 - 9 - 1 ) منافع 35 2 - 1 - 9 - 2 ) هزینه ها 36 2 - 1 - 9 - 3 ) موانع و چالش ها 36 2 - 1 - 10 ) جایگاه تجارت الکترونیکی در ایران 37 2 - 1 - 10 - 1 ) عوامل محرک تجارت الکترونیکی 37 2 - 1 - 11 ) رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران 45 2 - 1 - 12 ) سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران 45 2 - 1 - 12 - 1 ) هدف 45 2 - 1 - 12 - 2 ) اصول 46 2 - 1 - 12 - 3 ) سیاست های اجرایی 46 2 - 1 - 12 - 4 ) راهبردهای تجارت الکترونیک در ایران 49 2 - 1 - 13 ) مراحل اقتصاد و تجارت الکترونیکی در جهان 50 2 - 1 - 14 ) تجارت الکترونیکی در مناطق مختلف دنیا 51 2 - 1 - 15 ) موانع و تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه 51 2 - 1 - 16 ) مدل های تجارت الکترونیکی : 51 بخش دوم توزیع 55 2 - 2 - 1 ) تعریف توزیع 56 2 - 2 - 3 ) چرخه تولید تا مصرف 58 2 - 2 - 3 - 1 ) تولیدکنندگان 58 2 - 2 - 3