مبانی نظری و پیشینه بلوغ تجارت الکترونیک

مبانی نظری و پیشینه بلوغ تجارت الکترونیک|32037721|مبانی نظری و پیشینه بلوغ تجارت الکترونیک
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مبانی نظری و پیشینه بلوغ تجارت الکترونیک هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

2 - 1 - مقدمه ............................................................................................................................................................... 20 2 - 2 - تجارت الکترونیک .......................................................................................................................................... 20 2 - 2 - 1 - تعریف تجارت الکترونیک .......................................................................................................... 20 2 - 2 - 2 - مدل های تجارت الکترونیک ....................................................................................................... 22 2 - 2 - 3 - نفوذ تجارت الکترونیک در ایران و جهان .................................................................................. 23 2 - 3 - بلوغ الکترونیک ................................................................................................................................. 25 2 - 3 - 1 - تعریف بلوغ الکترونیک ......................................................................................... 25 2 - 3 - 2 - روش شناسی آمادگی الکترونیکی ...................................................................................... 26 2 - 4 - مدل های پذیرش تجارت الکترونیک در مطالعات پیشین .................................................. 29 2 - 4 - 1 - مدل های نظری ............................................................................................................................ .. 29 2 - 4 - 1 - 1 - مدل کا پی ام جی ........................................................................................................ 29 2 - 4 - 1 - 2 - مدل شرکت مشاوره امیساری ...................................................................................... 30 2 - 4 - 1 - 3 - مدل لوی و پاول ........................................................................................................... 30 2 - 4 - 1 - 4 - مدل شورای بهره وری هنک کنگ .............................................................................. 31 2 - 4 - 1 - 5 - مدل مارتین و ماتلای ................................................................................................. 31 2 - 4 - 1 - 6 - مدل کوپر و برگس ....................................................................................................... 32 2 - 4 - 1 - 7 - مدل کاندال .............................................................................................................................. 32 2 - 4 - 1 - 8 - مدل گروه گارتنر ........................................................................................................... 33 2 - 4 - 1 - 9 - مدل میسرا و دینگرا ..................................................................................................... 34 2 - 4 - 1 - 10 - مدل دلویت و تاچ ..................................................................................................... 35 2 - 4 - 1 - 11مدل دموکراسی الکترونیک ......................................................................................... 36 2 - 4 - 1 - 12مدل سازمان ملل ......................................................................................................... 36 2 - 4 - 2 - مدل های عملی ................................................................................................................ 41 2 - 4 - 2 - 1 - تجارب خارجی ............................................................................................................. 41 2 - 4 - 2 - 1 - 1 - پیاده سازی تجارت الکترونیک در سنگاپور .......................................................... 41 2 - 4 - 2 - 1 - 2 - پیاده سازی تجارت الکترونیک در استرالیا ............................................................ 42 2 - 4 - 2 - 1 - 3 - پیاده سازی تجارت ادلکترونیکی در اتحادیه اروپا و آمریکا ................................ 42 2 - 4 - 2 - 2 تجربه داخلی ...................................................................................................... 43 2 - 4 - 2 - 2 - 1 - پیاده سازی تجارت الکترونیک در شرکت هواپیمایی هما .................................. 43 2 - 5 - شرکت های کوچک و متوسط ................................................................................................. 44 2 - 5 - 1 - تعریف شرکت های کوچک و متوسط ............................................................................... 44 2 - 5 - 2 - مزایای شرکت های کوچک و متوسط در اقتصاد جهانی ........................................... 49 2 - 5 - 3 - بهره گیری از تجارت الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط ........................... 50 2 - 5 - 4 - مزایا و معایب تجارت الکترونیکی در شرکت های کوچک و متوسط .........................